Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Europa wordt maar groter en groter, krijgt zelfs een heus leger
Uitbreiding eu - Hoe erg is Europa verdeeld in de kwestie Irak en wat zijn daarvan de gevolgen? In Buitenh. Nu, meer dan vijftig jaar later, zijn er nog steeds landen die mee willen doen aan die samenwerking... meer

Belastingschijven is een indeling van het belastbare inkomen in delen
Belastingschijven - De belastingschijven zijn een indeling van het belastbare inkomen in delen. Dat hoeft inderdaad niet van vandaag op morgen maar wel graag op een dusdanig tijdstip dat in de eerstvolgende Bondsraad van 26 september hierover op een zinnige manier gesproken kan worden... meer

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd)
Overdrachtsakte - De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte ook wel transportakte genoemd. Gedoopt 01-11-1740 te Voerendaal , overleden 05-12-1809 te Heerlen , tr... meer

In het overzichtscherm treft u de beschikbare examennummers aan
Bromfiets examen - In het overzichtscherm treft u de beschikbare examennummers aan. De cd-rom leidt je stap voor stap door het theoretische gedeelte, om het juiste verkeersinzicht te krijgen en de regels te onthouden... meer


Zijn belastingen die over goederen en diensten worden geheven.

Bij de uitvoer van producten van een lidstaat naar het grondgebied van een andere lidstaat mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is. Kamer, en in de Kamer zijn betekent wetsvoorstellen verdedigen. Rijk of gemeenteDe meeste belastingen worden door de landelijke overheid geheven. Voor zichzelf en hun elitaire vrinden of voor hen die haar gekozen heeft. Zijn belastingen die over goederen en diensten worden geheven. Nu per 5 werkenden 1 oudere, straks per 5 werkenden 2 ouderen. Bovendien heffen de lidstaten op producten van de overige lidstaten geen zodanige binnenlandse belastingen, dat daardoor andere producties onrechtstreeks worden beschermd. De lidstaten heffen, al dan niet rechtstreeks, op producten van de overige lidstaten geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven. Anderzijds kon een voorstel worden afgewezen dat voor elke maatregel met fiscale implicaties de eenparigheid trachtte op te leggen. Analisten vinden de situatie ernstig, maar achten de kans op verdere escalatie en koersverliezen klein.

Directe Belastingen duurt 12 dagen en start jaarlijks in januari. Het kabinet heeft al de eerste belangrijke stappen in deze richting gemaakt. Kinderen die hun school niet meer afmaken omdat er te weinig geld is voor leraren, scholen en begeleiding. Vandaar dat de overheid steeds meer geld nodig heeft om alle taken te kunnen uitvoeren. De onrust in het Midden-Oosten heeft de olieprijs op recordhoogte gebracht en geleid tot dalingen op de beurs. De overheidsfinanciŽn zijn, zoals ik heb laten zien, onhoudbaar. Het recht van de ondernemingsraad OR op informatie.

Deze verruiming van de besluitvorming heeft echter niet de eindtekst gehaald. Het recht van de ondernemingsraad OR om zelf onderwerpen in het overleg met de werkgever aan de orde te stellen. Gepensioneerden die Nederland na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd en nu niet meer kunnen rondkomen van hun AOW. Het recht van de ondernemingsraad OR om met bepaalde maatregelen die de werkgever wil uitvoeren in te stemmen of juist die instemming te weigeren. Systeem waarbij via een computer en een telefoonlijn informatie vanuit de gehele wereld kan worden opgevraagd. De gemeente lokale overheid heft de hondenbelasting en de onroerende zaak belasting OZB. In Nederland wordt met twee maten gemeten en dat zou niet mogen in een echte democratie. Dat is symboolpolitiek, en ik houd niet van symboolpolitiek.

Oplossingen waar iedere politieke partij rekening mee zal moeten houden om de kiezer het vertrouwen in de politiek terug te geven. Eindeloze bezuinigingen op uitkeringen, landbouw, veeteelt, visserij, kunst, cultuur, innovatie etc. Dat zijn voorzieningen zoals wegen, bruggen, havens, spoorwegen, kanalen. Bijstandsmoeders die hun kinderen bijna niet meer te eten kunnen geven. De leergang is bestemd voor mensen met interesse in het fiscale vak. Zij kunnen overeenkomen dit minimumbedrag te wijzigen. En als u tijdens de volgende verkiezingen niet op uzelf stemt zult u ook na deze verkiezingen ondanks alle mooie beloften ten spijt weer meer maar zeg liever minder van hetzelfde krijgen. Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt, als wegen en dijken, gezondheidszorg, politie op straat en onderwijs.