Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook bij particulieren is de behoefte aan fiscale kennis groot
Fiscale economie - Ook bij particulieren is de behoefte aan fiscale kennis groot. Annemiek de Jong 27 is alleenstaande moeder van Janey 5 en JoŽley bijna 1. De meeste mensen willen wel aan hun fiscale verplichtingen voldoen, maar niemand betaalt graag te veel belasting, dus vragen zij advies... meer

Zorgverzekaar voor particuliere zorgverzekeringen en ziekenfonds
Vlaams neutraal ziekenfonds - Er is dan geen verschil meer tussen ziekenfonds of particulier. Deze community gaat over ons buitenverblijf op een camping in Maurach am Achensee. Zorgverzekeraar Ziekenfonds en particulier, individueel en collectief... meer

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil (en deflatie een daling)
Algemeen Prijspeil - Ook al zijn hun bijdragen aan de totale productie van goederen en diensten in het algemeen betrekkelijk gering, hun bijdrage aan het bijbrengen van monetair inzicht bij de burgers kan, dunkt me, niet overschat worden... meer

Je functie bepaalt welke rol je tijdens een dergelijk gesprek inneemt
Functionerings gesprek - Doelgroep Ieder die uit hoofde van zijn functie dit soort gesprekken regelmatig moet voeren. Zijn gezicht zat onder zijn eigen plas, echt heel viezig en zielig. Je functie bepaalt welke rol je tijdens een dergelijk gesprek inneemt... meer


Ze kreeg geen weduwepensioen omdat haar mvv-aanvraag nog in behandeling was.

Weduwepensioen

De toegepaste korting op het na 17 mei 1990 opgebouwde pensioen bedraagt in het onderhavige geval derhalve ? 287,40. Meestal wordt geŽist dat de bijbehorende verzekering of het bijbehorend beleggingsdepot wordt verpand aan de geld≠verstrekker. Uit de aard van de pensioenaanspraak volgt immers dat eventuele uitkeringen in de toekomst plaats zullen vinden. Dat het in de toekomst wellicht meer zal voorkomen dat mannen met een meer dan tien jaar jongere mannelijke partner zullen gaan samenleven en het indirecte onderscheid daardoor eventueel kleiner zal worden, doet daar niet aan af. Volgens de wederpartij wordt de onderlinge solidariteit van de deelnemers te veel onder druk gezet bij een te grote afwijking van het standaard leeftijdsverschil.