Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het is altijd goed om eens uw ziektekosten te vergelijken
Ziektekosten - Vooral nu de basisverzekering er toe bijdraagt dat het vergelijken van ziektekosten een stuk eenvoudiger is geworden. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de... meer

De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris
Netto salaris berekenen - In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Forceer niets als het niet lukt om een akkoord te bereiken. Na het invullen van een vragenlijst vergelijkt de Salariswijzer uw inkomen met dat vananderen met inachtneming van ervaringsjaren, leeftijd, regio en de sector waarin uwerkzaam bent... meer

En vind zo de goedkoopste  oldtimer verzekering motor tussen alle  oldtimer verzekering motoren
Verzekering motoren - Bereken dan hier hoe laag de premie voor uw  oldtimer verzekering motor kunnen zijn. Davidson synoniem geworden voor choppers en chopperbouw. Overtuig zo uzelf, dat u niet wakker hoeft te liggen van uw  oldtimer verzekering motor... meer

Direct na constatering dient u aangifte te doen bij de politie
Aangifte formulier - Bij parkeerschades waarbij de tegenpartij niet bekend is moet er te allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie. Het is niet uitgesloten dat de ingevulde gegevens tijdens verzending worden gelezen door onbevoegden... meer


Werknemers kunnen hier berekenen wat ze met de levensloopregeling kunnen sparen.

Door een levenslooprekening bij een uitvoerder van de levensloopregeling te openen bv. Doe je mee met levensloop, dan mag je niet tegelijkertijd ook meedoen aan spaarloon. Met levensloopregeling is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan. In principe niet, tenzij er een afspraak wordt gemaakt met de werkgever. Controle uitoefenen dat werknemers op de levensloopregeling of de spaarloonregeling sparen. Of hij tijd resterende vakantiedagen, adv, overwerk laat omzetten in geld. Wellicht zal een verzekeraar via uw werkgever een collectieve levensloopregeling aanbieden.

Wie onverhoopt in de bijstand komt, hoeft het spaartegoed van de levensloopregeling niet bij zijn vermogen te tellen. Een andere mogelijkheid is dat het tegoed bij de erfgenamen zelf belast wordt. Werknemers kunnen hier berekenen wat ze met de levensloopregeling kunnen sparen. Nee, rendementen moeten worden bijgeboekt op de levenlooprekening. Met de levensloopregeling kunt u uw inkomen aanvullen als u verlof opneemt. In dat geval blijft het meerdere deel van de heffingskorting staan voor de volgende opname. Zodra een werknemer daadwerkelijk verlof opneemt, en daarvoor het spaartegoed van zijn levensloopregeling wil aanspreken, keert de beheerder het benodigde geld uit aan de werkgever. De levensloopregeling vergroot de kans dat uw personeel verlof opneemt. Een werknemer verlaat de sector, waarbij hij meedeed aan levensloop bij Careon. Indien iemand gedeeltelijk werkeloos is, dan kan diegene levensloopverlof opnemen voor zover men voor dat andere gedeelte werkzaam is. Het is verstandig om uw werknemers ruim van tevoren te wijzen op de levensloopregeling en wat ze moeten doen om eraan deel te nemen.

Over de opbouw in de levensloopregeling wordt geen loonbelasting en premies volksverzekering geheven. Je kunt het opnemen vlak voordat je met pensioen gaat, en zo gebruiken als een soort prepensioen. Werkgevers moeten voor elke afzonderlijke werknemer een schriftelijke verklaring opstellen, waarin de levensloopregeling is vastgelegd. Dit speelt dus bij iedere sollicitatie, bij iedere nieuwe werkgever. De levensloopregeling in twintig vragenOp 1 januari is de levensloopregeling van start gegaan. De erfgenamen kunnen dat zelf kiezen, in overleg met de executeur testamentair. Ja, hij mag het levenslooptegoed zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij nodig vindt. In dat geval krijg je dus daadwerkelijk een deel van de korting in handen.

Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Deze kunt u omzetten in levensloop mits uw pensioenfonds dit toelaat. Voorwaarde is wel dat de fiscale ruimte voldoende is. Het extra Ouderdomspensioen gaat in principe in op de 65-jarige leeftijd, maar kan op dezelfde wijze als het pensioen uit de basisregeling voor de 65-jarige leeftijd worden opgenomen om eerder te stoppen met werken. Voor wettelijk geregelde verlofvormen zoals ouderschapsverlof geldt bovenstaande niet. Indien de werknemer dit weigert te overhandigen, kun je als werkgever dus weigeren de werknemer te laten inleggen voor Levensloop. Dat is ook handig voor u, want u moet tijdig van hen weten of ze willen deelnemen. Je kunt dus alleen levensloopverlof opnemen als je een dienstverband hebt en in plaats van arbeidstijd. Bij vrijvallen van het spaarloon wordt het meegerekend bij uw vermogen. De mogelijkheden in het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling zijn o. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met doorbetalingen van de werkgever. De regering heeft besloten dat tijdsparen niet kan.