Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Verkoopt daarnaast een uitgebreid assortiment eenjarigen, rozen en sierstruiken
Particuliere verkoop - Verplicht leesvoer voordat je met een dealer in zee gaat. ReduluxeUitgekiende hangmat pakketten voor particulier gebruik, hangmatten voor uw tuin . Of het nu is voor een plaatje in de koelkast, een naambordje, een stofkap, een terrasscherm, een speciale vitrine of een bootruit; bij Perdo Plastic maakt het niet uit... meer

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon
Werknemer - Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Na deze vier jaar dreigt een promovendus tussen wal en schip te belanden, vooral mbt WW-uitkerings recht, sollicitatieplicht enz... meer

Als u op jaarbasis 500 of minder privé-kilometers rijdt, hoeft u geen rittenregistratie bij te houden
Rittenregistratie - Als u op jaarbasis 500 of minder privé-kilometers rijdt, hoeft u geen rittenregistratie bij te houden. Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8. Wanneer u heeft betaald neemt u de ritten applicatie zoals het is... meer

Gemiddeld genomen hebben zij op 1,7 thema's actie ondernomen
Premie be - Uitzendkrachten in fase 1-2 vallen niet onder de WULBZ. Uitzendkrachten fase 3-4 worden intensiever gevolgd dan uitzendkrachten fase 1-2. Bij vier procent van de inleners vindt geen werkoverleg plaats... meer


Voor verzwegen inkomsten bestaat geen recht op premie.

Inkomsten Uit Arbeid

De omvang van het dienstverband maakt niet uit, zolang de eigen middelen onder de maandnorm blijven en dus het recht op uitkering voortduurt. Dit is de maximale benutting van de mogelijkheden van art. Voor verzwegen inkomsten bestaat geen recht op premie. Gemeentebesturen hebben op dit punt geen beleidsruimte om over te gaan tot een wat vrijere interpretatie. Amsterdam heeft ervoor gekozen om bij deze groep de inkomsten in principe op jaarbasis te verrekenen artikel 27 lid 3 nAbw. Het gaat er om de richting aan te geven voor oplossingen en werking. Ging het bij voorstel B1 zowel om voltijdwerk als om deeltijd werk, bij voorstel B2 gaat het uitsluitend nog om deeltijdwerk waarbij men nog steeds aanvullende algemene bijstand nodig heeft. Het uiteindelijke doel is om met een succesvolle preventieve aanpak en een tijdige en doelgerichte controlemethodiek de administratieve belasting van fraudebestrijding aanzienlijk te verminderen en de doelmatigheid ervan te verhogen. Wel is de premie een belangrijke stimulans en waardering voor de in deze gevallen maximaal geleverde prestatie. Dit wordt verzekerd zijn volgens het woonlandenpakket genoemd. De herbeoordeling vindt ook plaats in het buitenland. Wij adviseren dan ook om hierin een ruimhartig beleid te voeren. Indien niet aan het urencriterium wordt voldaan, spreken we van "werkzaamheden als zelfstandigen op bescheiden schaal".

Wij kennen situaties waarin zij naast hun uitkering en deeltijdbaantje nog steeds zijn aangewezen op aanvullende bijstand. In plaats van aan een contract zou ook gedacht kunnen worden aan een opgave van de gemiddelde ureninzet door de organisatie, waar betrokkene vrijwilligerswerk verricht. Bij deeltijdbanen waarbij men toch nog afhankelijk blijft van aanvullende algemene bijstand kan deze premie tevens dienen als stimulans om volledig uit te stromen uit de bijstand. Daarmee kan men de mogelijkheden verkennen tegen minimale kosten. Het betreft een middel dat misschien in de toekomst gebruikt kan worden om osteoporose tegen te gaan. Het betreft een nieuw geneesmiddel dat ontwikkeld wordt voor de behandeling van een overactieve blaas. Dit voorstel is bedoeld als een poging om op creatieve wijze gebruik te maken van een combinatie van artikel 31 lid 2 sub j en sub 0 van de WWB. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer tot een maximum van 225 kilometer per enkele reis. De bedragen zullen hieraan niet constant worden aangepast.