Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

AdviseursHier selecteert u op postcode gespecialiseerde adviseurs
Pensioen adviseur - Een goed adviesVoor een persoonlijk advies maakt u hier een afspraak met een deskundig en onafhankelijk adviseur. Logisch, want de dynamiek in de markt zal zich in hoog tempo blijven ontwikkelen... meer

In het belastingplan voor de 21e eeuw worden beide regelingen aangepast
Belasting betalen - Heb je je loon contant of via de bank ontvangen? Vraag dan bij je werkgever na of hierover belasting is ingehouden en hoeveel. Hier lopen het verzekerd loon en belastbaar loon toevallig gelijk op... meer

Besloten een ad-hoc-commissie in te stellen onder leiding van prof
Advies p - Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit. Gebleken is dat er ernstig is gefraudeerd en dat het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voldoende heeft gedaan om fraude te voorkomen... meer


Voor de goede orde is hierna vermeld de procedure van aanmelding voor cq.

Voor de goede orde is hierna vermeld de procedure van aanmelding voor cq. De werkgroep heeft inmiddels de bijgevoegde interim-rapportage opgesteld. Hieraan voorafgaand is het nodig dat op een ontwerp van de akte vanoprichting de verklaring van de Minister van Justitie is verkregen, dat hemvan bezwaren niet is gebleken. Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. Het kabinet is voornemens het voorstel van de werkgroep op een aantal punten aan te vullen. De meeste ondernemingen moeten hun boekhouding jaarlijks laten controleren. De bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep op de genoemde terreinen kunnen als volgt worden samengevat. Een samenvatting daarvan is te vinden aan het slot van de brief. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Orientexport-Handels-Aktien-Gesellschaft, berlin, 1923, Aktie 10. Deze brief heeft tot doel de Tweede Kamer te informeren over de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep, en over het standpunt van het kabinet terzake. Met die notariële akte alléén is de vennootschap nog nietcompleet.

Anguilla is een Caribisch eiland dat deel uitmaakt van de Leeward-groep. Anguilla erkent de trust, die geheel vrijgesteld van belasting is. Indien melding wordt gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, moet in elkgeval worden vermeld welk bedrag is geplaatst en welk gedeelte van het geplaatstebedrag is gestort. De door de werkgroep onderzochte varianten kunnen als volgt worden omschreven.