Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het lidmaatschap van een Basislid eindigt op door Statuten N
Akte Van Fusie - Aan de procedures voor de diverse soorten fusies zijn de nodige wettelijke eisen verbonden. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste ťťn vergadering gehouden. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend... meer

Onze blijvende relatie met U staat garant voor een echt goed advies
Advies beleggen - Zij hanteert als enige bank in Nederland speciale beleggingscriteria waaraan bedrijven en ondernemingen moeten voldoen. Uw persoonlijke offerteVergelijk alle banken en vraag de beste offerte meteen aan... meer

Hierin wordt je verzocht om aangifte te doen over het voorgaande jaar
Aangifte inkomstenbelasting - Het tarief bevat de volgende werkzaamheden; persoonlijke intake, kopieerwerk, verzorgen van aangifte, versturen van aangifte en verzenden van aangifte naar klant. Curator zelf geeft aan dat het niets oplevert, dus wil niets doen... meer

De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen
Var verklaring - De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de betalingstermijn... meer


Uitkering in aandelen, meestal uit de belastingvrije agioreserve.

Belastingvrije Agioreserve

Beleggingsfonds dat wordt beheerd door professionele beheerders. Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling. Aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot. Langere periode waarin de koers van een aandeel blijft dalen. Waarde die een bedrijf of onderneming vertegenwoordigt voor alle aandeelhouders. Tegenwoordig vindt ook op de Euronext Amsterdam de handel plaats via computerschermen en niet meer fysiek op de beursvloer. De open interest neemt af als een positie weer gesloten wordt. Belegger met optimistische visie op de ontwikkeling van de koers.

Deze waarde is te berekenen door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers van het aandeel. Dit begrip moet niet worden verward met het dividend per aandeel. Overtreft de vraag het aanbod, dan stijgt de koers. Voornamelijk gebruikt door professionele marktpartijen.

Daling/stijging van de koers na de bekendmaking van een nieuwsfeit. Juridische constructie om ongewenste invloeden buiten de onderneming te houden. Het kerngetal dat aangeeft hoe de rente zich verhoudt tot dividendrendement. Het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta's. De koers van een bankbrief is afhankelijk van de geldende rentestand. Het bankwezen was in die jaren nog weinig ontwikkeld. Kosten die periodiek door het beleggingsfonds aan de beheerder worden betaald uit het fondsvermogen. Markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen. Sharpe-maatstaf is het quotiŽnt van de risicopremie en de standaarddeviatie.

Aan degenen die ter zake van de omwisseling hun dividendbewijzen no. De wegingsfactoren worden op de derdevrijdag in februari vastgesteld. De koers waartegen een aandeel of obligatie bij emissie wordt uitgegeven. Koninklijke Olie een te grote invloed op de index zou hebben. Amerikaanse beursindex gebaseerd op 500 grootste Amerikaanse fondsen. Vergadering van Aandeelhouders van Philips Electronics N. Men spreekt in dit geval van een normale rentestrucuur. Alle lidstaten van de Europese Unie maakten deel uit van dit EMS. Dit was het begin van een groeiende handel in aandelen en later ook obligaties. Pessimistische stemming over de ontwikkeling van de markt; periode met dalende of kwakkelende koersen. Bank of commissionair die ten dienste van beleggers hun vermogen beheert.