Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Er worden jaarlijks meer dan 500 miljard sms-berichten verzonden
Zakelijk sms - Met speciale keywords kunt u deze sms-diensten instellen. Kijk hier voor een overzicht van alle Postbank telefoonnummers voor particulieren. De grootste toepassing van mobiele datacommunicatie nu is sms... meer

In verschillende Algemene Overleggen kwam in dit kader de vraag naar voren of dit alles nu niet juist een inperking van het budgetrecht van de Staten-Generaal betekent
Budgetrecht - Doordat raadsleden individueel het recht van initiatief en amendement krijgen, de raad een versterkt budgetrecht krijgt en als enige verordeningen blijft vaststellen, wordt de kaderstellende rol versterkt... meer

Ik wil zover gaan te zeggen dat aandeelhouders er niet mee gebaat zijn als topmanagers shareholder value te sterk benadrukken
Shareholder value - Die grens is bij deze kapitalisme hooligans al hťťl lang overschreden. Toch kan uw compromisloze houding u ook in grote problemen brengen. Bepaal hoe management rapporten er uit komen te zien... meer

Voorbeelden van derivaten zijn opties, futures en warrants
Derivaten - De derivatenhandel is de laatste jaren onstuimig gegroeid. Met dat laatste is ook meteen het grootste risico genoemd. Aandelen, obligaties en derivaten is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die meer over derivaten dienen te weten... meer


Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking tot gevolg. Verder rest mij nog te vermelden de historische waarde die deze bomen vertegenwoordigen. Als u door een besluit van burgemeester en wethouders persoonlijk in uw belangen wordt getroffen, kunt u in de regel een bezwaarschrift indienen. Tegen een besluit van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel van Amsterdam, dient u dus bezwaar in bij dŪe kamer. De algemene regel in de Awb luidt dat een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Motivering van het bezwaar betekent dat u in het bezwaarschrift aangeeft waarom u vindt dat de naheffingsaanslag of de beschikking niet juist is. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u in beroep gaan. Wanneer het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt dit aan u bevestigd. Dit betekent dat u uw mening mondeling kunt toelichten. Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen. Ook kunt u worden uitgenodigd om te worden gehoord. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als bijvoorbeeld een bouwvergunning is verleend aan uw buren kunnen zij gewoon gaan bouwen, ook als u een bezwaarschrift hebt ingediend. De jaarlijkse Uitmarkt vindt dit jaar plaats in het centrum van de stad. Dit betekent dat van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus ruim 200 parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar zijn in de binnenstad. De huidige heksenjacht van Justitie, ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Openbaar Ministerie om iedere burger een bekeuring aan te smeren onder het mom van verkeersveiligheid is veel te ver gegaan. Stadstoezicht verricht de werkzaamheden in opdracht van zijn opdrachtgevers. Met deze nieuwe dienst kunnen automobilisten in alle stadsdelen op betaalde parkeerplaatsen hun parkeergeld voldoen via hun mobiele telefoon.