Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

OnderpandBij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand
Onderpand - De geldverschaffende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer. Zo moet bijvoorbeeld een artikel redelijkerwijs door ťťn persoon te dragen zijn. Een onderpand kan in principe alles zijn, zolang het een reŽle waarde vertegenwoordigt... meer

Velen hebben een spaarverzekering afgesloten om de hypoteek te dekken
Levens verzekering - De verzekering keert uit wanneer de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Dit is een geruststellende gedachte in geval van beursfluctuaties zoals we in de afgelopen jaren hebben gezien... meer

Verzekering tegen brand en andere schadedekkingen van roerende zaken
Vooraftrek van belasting - Opgelegde beperking van de vrijheid van verhuren van de woning door een geldverstrekker. Om zeker te zijn dat het onderpand genoeg opbrengt om de schuld die is aangegaan af te lossen, wordt een taxatierapport verplicht gesteld... meer

Wat niet verplicht wordt gesteld is het elektronisch aangifte doen zelf
Electronische aangifte - Binnen een paar minuten was mijn aangifte weg en ontving ik een digitale bevestiging met daarop het tijdstip van ontvangst. Het moet zijn geÔnstalleerd in dezelfde map als MKBoek... meer


Soepel draaiend, ook bij volle belasting zonder problemen.

Deze regeling houdt in dat je netto salaris het bruto bedrag benadert omdat je dan vrijwel geen belasting betaalt. Door een beperking van de doelgroep maken minder burger gebruik van deze regeling. Gymnic, de grote gymnastiekbal, die bestand is tegen een belasting tot 300 kg. Bij verlies van het kentekenbewijs kan een vervangend exemplaar digitaal worden aangevraagd. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De provincie Utrecht ziet het liefst ťťn grote superprovincie ontstaan door een fusie met Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Voor het efficiŽnt voeren van de aangiftepraktijk maken alle toonaangevende fiscale kantoren gebruik van Kluwer Klubas. Het aangiftetraject voor successierecht wordt gedigitaliseerd.

Hergebruik van gegevens die via de loonaangifte in de polisadministratie geregistreerd worden, bij de vastelling van recht, duur en hoogte van uitkeringen draagt flink bij aan de administratieve lastenvermindering voor burgers. Bij correct gebruik biedt de Grigri optimale zekerheid, onafhankelijk van de kracht van de zekeraar. Het Tj-biljet kan je dan niet meer invullen, omdat je natuurlijk geen belasting hebt afgedragen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer stadsdeelkantoren geopend. Functioneert als autogordels, bij plotselinge belasting remt het toestel.

Soepel draaiend, ook bij volle belasting zonder problemen. Dit kentekenbewijs kan vanaf 2008 ook digitaal worden aangevraagd. Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet. Verder zijn er verschillende brochures te bestellen. Een aantal gemeenten is er de afgelopen jaren toe overgegaan om in ziekenhuizen loketten burgerlijke stand te openen, voor de aangifte van geboorte van een kind. Hierdoor zijn bij het schommelen ook volledige draaiingen mogelijk. Bij vermissing van het identiteitsbewijs worden de aangiftegegevens automatisch uitgewisseld tussen de politie en de gemeente. Veel mensen kunnen bij de Belastingdienst geld terugkrijgen voorgemaakte ziektekosten. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet de verlenging van hun rijbewijs regelen. Door wijziging van het erfrecht behoeven niet langer ouderlijke boedelverdelingen bij testament te worden gemaakt om de langstlevende echtgenoot te beschermen.

Als je werkt moet je belasting betalen, dat geldt voor iedereen in Nederland. De tenaamstelling van een kentekenbewijs kan nu ook bij de garage TV-bedrijf in plaats van bij het postkantoor. GeschiedenisIn 15 jaar tijd is Kluwer Klubas uitgegroeid tot het meest uitgebreide en meest complete programma voor de fiscale aangiftepraktijk. Stemmen kan in een willekeurig stemlokaal buiten de eigen gemeente. Uw financiŽle en fiscale zaken overdragen aan deskundigen.

Bij een veranderd voertuig hoort een nieuw kentekenbewijs. Door een wijzing van de Visserijwet is het aantal benodigde sportvisaktes en daaraan verbonden administratieve lasten verminderd. Het faillissement van de klassieke autorally Amsterdam-Beijing is de schuld van de organisator. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten komen daardoor te vervallen. Dat betekent een afname van de reistijd naar het gemeentehuis. De aanvraag voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen TOG en de algemene kinderbijslag AKW worden geÔntegreerd. Een reservering voor het laten afnemen van het theorie-examen kan nu ook digitaal. Dit geldt vooral voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Door het afschaffen van de wettelijke notaristarieven zijn de tarieven voor consumenten gedaald.