Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt
Jaarinkomen - Jaarinkomen dat op uw laatste loonstrook van het voorgaande kalenderjaar staat. Dit is het gedeelte van de huur dat voor de berekening van de huurtoeslag nodig is. Het jaarinkomen minus de franchise is de pensioengrondslag... meer

De regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst
Belasting ziektekosten - Diegenen die gewend zijn om jaarlijks belastingaangifte te doen, kennen ongetwijfeld de mogelijke aftrekpost i. Ik heb nu echt zo'n balletjestype idee bij jonkodebongo. De regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst... meer

Deflatie bij de overige tamelijk luxe, energievretende, overbodige producten
Deflatie - Deflatie kan ook goed zijn voor de economie, zoals belgie destijds heeft bewezen. Het is ook mijn voorspelling dat na deze huidige crisis de traditionele goudstandaard weer zal worden ingevoerd, onder enorme druk van de mensen zelf, waartegen de overheden niet langer bestand zullen zijn... meer

Dalfsen, een bedrijf in witgoed, bruingoed en computers
Bank en verzekeringen - Verzekeringsmakelaar in Sint-Gillis gespecialiseerd in het verzekeren van kunstwerken. Wij zijn geďnteresseerd in kandidaten die ervaring hebben binnen de financiële dienstverlening en die verder willen met hun carričre... meer


Onderhandse verkoopwaarde, executiewaarde, Vrije verkoopwaarde .

Een hogere WOZ-waarde kan ook voordelig zijn, bijvoorbeeld als u wilt verbouwen, oversluiten of verhogen. Ik wil graag mijn hypotheek van een ander rekeningnummer laten afschrijven. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. Hypotheekvorm waarbij aflossing plaatsvindt aan het einde van de looptijd. De rentevergoeding is daardoor echter relatief laag. Verzekerde is de persoon op wie het contract is afgesloten. In het huidige klimaat is een optimale hypotheek welke aansluit op uw persoonlijke wensen, quarisico en maandlasten, een belegging waar veel mensen te weinig aandacht aan besteden. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Een keuring van de kwaliteit en bouwkundige staat van een woning. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

De waarde die de woning in verhuurde staat opbrengt, bij een gedwongen openbare verkoop. De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoont door een ander. Deze sterftekansen ook levenskansen worden vastgelegd in sterftetafels. Periode waarvoor de overeenkomst is afgesloten en de rente is vastgelegd. Recht om bijvoorbeeld een woning te hebben op de grond van een ander. Uw adreswijziging geldt automatisch voor alle producten die u bij Postbank heeft, dus ook voor uw hypotheek. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Het bedrag dat u per jaar voor het bewonen van uw huis moet betalen. Het recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand. Bij een koersdaling of een lager rendement kan echter een verlies worden geleden. Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis. Verzamelnaam voor groene beleggingen en sociaal-etherische beleggingen. De premies of koopsom voor een saldolijfrente zijn niet geheel aftrekbaar. Wel kan de Postbank Hypotheekadviseur voor u een offerte opstellen die past bij uw persoonlijke wensen en situatie. De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. Er kan onder andere sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot.

Het totaal benodigde bedrag om het huis te kunnen kopen verwerven. Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Per individueel geval wordt bepaald of garant staan mogelijk is. Er zijn sterke overeenkomsten met een spaarrekening. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Men bouwt niet over het volledige pensioengevende salaris pensioen op. Hij kan u alles vertellen over de lopende acties van Postbank en het aanbod dat wij u kunnen doen. Geeft de pandhouder de mogelijkheid rechten uit te oefenen op een levensverzekering. De volgende termijn zal het gewijzigde bedrag worden afgeschreven. Het bedrag dat wordt betaald voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract.