Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Tips en informatie over emigratie naar Frankrijk en Spanje
Verhuizen spanje - Ze spelen gewoon weer op een andere manier met andere kinderen, omdat taal er een wezenlijk onderdeel van uit kan maken. Ze zijn dan toch veel vrijer in hun spel, creatiever, opener... meer

Een gemeentegarantie afgeven voor een, door Korfbalvereniging C
Gemeentegarantie - Het kan ook verwijzen naar iets wat nog waarheid kan worden. Echter deze weigert het probleem op te lossen Voetbalwet, meldingsplicht en geeft veeleer prioriteit aan het vaststellen en behalen van financiŽle targets foutparkeren etc... meer

In het belastingplan voor de 21e eeuw worden beide regelingen aangepast
Belasting betalen - Heb je je loon contant of via de bank ontvangen? Vraag dan bij je werkgever na of hierover belasting is ingehouden en hoeveel. Hier lopen het verzekerd loon en belastbaar loon toevallig gelijk op... meer

Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen
Aanvraag Vooraftrek Belasting - De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen... meer


Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Jaarinkomen

Jaarinkomen dat op uw laatste loonstrook van het voorgaande kalenderjaar staat. Dit is het gedeelte van de huur dat voor de berekening van de huurtoeslag nodig is. Het jaarinkomen minus de franchise is de pensioengrondslag. Dit zijn de woningcorporaties die zich hebben aangesloten bij Woonzicht. Het vaste jaarinkomen minus de franchise is de pensioengrondslag. Per verhuurde woning wordt vermeld aan wie de woning uiteindelijk is toegewezen. Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt. Het vaste jaarinkomen wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Als u maandelijks verzekeringspremie betaalt blijft de hypotheekschuld gelijk. Uw huidige rechten woonduur of leeftijd zijn omgerekend naar een nieuwe inschrijftijd, uw inschrijfwaarde. Dit pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris.

Dit houdt in dat bij verkoop van uren de grondslag voor het pensioengevend inkomen verhoogd wordt en bij koop vakantie uren verlaagd. Meer dan de helft van onze klanten komt in aanmerking voor een overheidssubsidie voor de advocaatkosten. Een persoon waarmee u, als hoofdaanvrager, een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert of wilt gaan voeren. Document waarin de manier van samenwerken staat beschreven tussen gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland Rijnland. In deze gevallen dient u zelf voor correctie zorg te dragen. Gelijkvloerse woning in een gebouw met meerdere woonlagen met lift. Hier wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de verschillende hypotheekvormen met betrekking tot het fiscaal aftrekken van de hypotheekrente. Zelfstandige, gelijkvloerse woning die zonder treden bereikbaar is, bedoeld voor senioren die zelfstandig kunnen wonen.

Een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren. Document waarin afspraken staan beschreven die gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland Rijnland hebben gemaakt over de spelregels van Woonzicht. Maandelijkse verplichtingen als persoonlijke lening, doorlopend krediet, evt. Voor dit gedeelte van de huur kunt u huurtoeslag krijgen. Verhuurders brengen voor sommige woningen per maand een voorschot op deze kosten in rekening. Een lege zelfstandige woning is een woning die bij verhuizing leeg wordt achtergelaten, zonder meubels. Elke volgende maand betaalt u hetzelfde bedrag aan rente over de hypotheekschuld. Indien u zich voor 1 juli heeft ingeschreven, is een overgangsregeling van toepassing.