Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank
Spaarbank - Staten houdende overzichten van de standplaatsen, periode en reden van opheffing van de rijdende bijkantoren in de randplaatsen. Steeman als voorzitter van de Raad van Commissarissen... meer

De vermoeidheid is een gevolg van je darmproblemen en niet de oorzaak, de nadruk zou dus eigenlijk op de darmproblemen moeten liggen
Herkeurings Problemen - Het is bekend dat veel gezonde mensen de WAO'ers verafschuwen, vaak zeer onterecht!! Dus is denk dat de uitslag van deze enquete niets zegt over dit herkeuringscircus. Maar wat dan ? Je gebruikt het omdat er een zucht naar opiaten bestaat en daar gebeurt in principe niets mee... meer

Met de Doorlopende Reisverzekering kunt u zo vaak uw koffers pakken als u wilt
Goedkoop verzekering - Met de verzekeringen van Agis weet u zeker dat u goed zit. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Daarnaast kunt u via ons ook in individuele aandelen beleggen op de beurs
Advies beleggen - De Groene SpaaradviseursDe groene spaaradviseurs, voor alle informatie over groen sparen en beleggen, groene of duurzame hypotheken en groene pensioenen. Lees alles over het onderhoud van je gebouwen, de ... meer


Mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente.

Vooraftrek Van Belasting

Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'. Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. Kosten die de makelaar u in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis. Kosten die de bank in rekening brengt als u tussentijds uw rentevastperiode of uw aflossingsvorm wilt wijzigen. Een hypotheekvorm waar alleen de betaling van de verschuldigde rente verplicht is en die onder bepaalde voorwaarden zelfstandig of in combinatie met andere hypotheken gesloten kan worden. Het totaal benodigde bedrag om het huis te kunnen kopen verwerven. Een bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en niet wordt voldaan aan een geldige reden van aflossing. De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan. De service aan een klant met betrekking tot de aan hem geleverd produkt. Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. De kosten van de officiŽle akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de overdracht van een huis, vermeerderd met de registratiekosten en de kadastrale rechten.

Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend. Als u een termijn moet betalen, wordt het bedrag overgeschreven. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de levenpolis eventueel verminderd met diverse kosten. Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Verzekering die in de vorm van zowel koopsom als premiebetaling is af te sluiten bij de aankoop van een woning. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd. De kosten van het financieren van het nieuwe huis of van de vervangende hypotheek.

Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente. Verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Dit is centrale valuta, waaraan de verschillende valuta's van economische of omringende landen gekoppeld is.