Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Zorgverzekeraar voor ziekenfonds en particuliere ziektekosten
Neutraal ziekenfonds - Welke verzekering willen zij nou precies? Ziekenfonds of particuliere klant, bij Agisstaat uw belang voorop. Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ... meer

Informeer naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten
Belastingaftrek Verhuiskosten - Spaarzegels plaatselijk winkeliers inwisselen of cadeau doen aan buren of kennissen. Maten nieuwe huis opnemen zie ook onder "Wat u van uw nieuwe huis moet weten". Nieuwe adresgegevens op de adreswijzigingen invullen met de hand of, als het er veel zijn, laten indrukken... meer

De overlijdensrisico verzekering kan worden gesloten op 1 of 2 levens
Overlijdensrisico verzekeringen - Verzekeringen vergelijken, snel en simpel direct on line afsluiten. Kijk in de brochure voor een overzicht van de tarieven en dekkingen. De overlijdensrisico verzekering kan worden gesloten op 1 of 2 levens... meer

Met ingang van heden zijn de downloads te vinden op Taxman
Dutch tax - Met ingang van heden zijn de downloads te vinden op Taxman. Nederland raakt snel achterop bij de Europese kopgroep van landen met een gunstiger vestigingsklimaat. Met de mogelijkheid de Metropool Taxman Concert Calculator on line uit te proberen... meer


Middels een belening op uw eigen inleg kan een hefboomeffect worden gecreŽerd.

Middels een belening op uw eigen inleg kan een hefboomeffect worden gecreŽerd. Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data. Met de opbrengst van de verkoop wordt tevens de lening afgelost. In alle gevallen wordt belegd in kwalitatief hooggewaardeerde obligaties volgens gerenommeerde ratingbureaus. Opties en warrants zijn derivaten van aandelen, indexen etcetera. Deze financiŽle bijsluiter is een document van Berben's Effectenkantoor B. Deze munt is gekoppeld aan de euro en de kans dat deze koppeling losgelaten wordt is naar verwachting niet groot.

De belening is aangegaan in Zwitserse franken, dit betekent dat u een valutarisico loopt. Daardoor kan het nettorendement op dit product worden beÔnvloed. Bijvoorbeeld in een situatie van een te grote groei, waarbij de capaciteit om benodigd vreemd vermogen te lenen op een gegeven ogenblik tekort schiet. In de tabel is geen rekening gehouden met gereduceerde provisietarieven die de cliŽnt in rekening kunnen worden gebracht ingeval van herbeleggingen, ruilingen en uitbreidingen. De hoogte van de belening is afhankelijk van uw risicoprofiel en wordt door ons adequaat bewaakt. Het jaarlijkse rendement bestaat uit renteopbrengsten en gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen obligaties en valuta's. Door een belening in vreemde valuta loopt u tevens een valutarisico over schommelingen in de beleningsvaluta.

Een uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen. Het rendement ofwel de rentabiliteit over uw totale vermogen geeft antwoord op de vraag hoeveel winst uw bedrijf maakt in relatie tot de hoeveelheid geld die in uw bedrijf is gestoken. Van zowel de eigen inleg als de belening worden obligaties gekocht teneinde een hoge cashflow te genereren. Veranderingen in de rente in de eurozone en Denemarken hebben invloed op de Deense obligatiekoersen. Het vermogen dat in de heffing wordt betrokken, is het gemiddelde van het vermogen aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar. Een markt waarin de koersen dalen en verwacht wordt dat deze verder dalen. We hebben helaas geen producten kunnen vinden binnen deze productgroep.

Indien u de lening vervroegd wenst af te lossen zijn daar echter extra kosten mee gemoeid. Is de mogelijkheid die opties bieden om met een verhoudingsgewijs geringe investering te kunnen profiteren van een koersbeweging van de onderliggende waarde, wat leidt tot een hoog rendement. Valutarisico wordt enerzijds gelopen op de beleggingsvaluta en anderzijds op de beleningsvaluta. Dit is een goede graadmeter voor de vraag hoe financieel gezond uw bedrijf is. Hierbij wordt gestreefd naar een hogere cashflow dan op staatsobligaties binnen de eurozone.

Indien u niet tot een bevredigende oplossing hebt kunnen komen met Berben's Effectenkantoor B. Een stijging van deze rente leidt tot hogere beleningskosten en kan eveneens gevolgen hebben voor uw eigen inleg. Kijk in de risicoparagraaf van deze bijsluiter voor uw financiŽle risico's. Maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde. De koers van een optie beweegt mee met de koers van de onderliggende waarde. Koersdata is 15-20 minuten vertraagd volgens de regels van de beurs. Een ander aspect betreft de beleningsrente, de zogenaamde rente over de munt waarin beleend wordt. Dit is een variant op het rendement van het totale vermogen. Een belegging in Deense kroon heeft een beperkt valutarisico. De beleggingsvaluta van deze obligaties is de Deense kroon. Mocht de kroon desondanks losgekoppeld worden, dan zijn fluctuaties niet uitgesloten. Element van de tijdswaarde, wordt uitgedrukt in percentages. De koersen van de vreemde valuta kunnen fluctueren wat direct invloed kan hebben op uw eigen inleg.