Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Zijn ze nu stapelgek geworden in Den Haag. Plan op plan wordt bedacht om het gevangeniswezen verder uit te kleden
Gevangeniswezen - Zijn ze nu stapelgek geworden in Den Haag? Plan op plan wordt bedacht om het gevangeniswezen verder uit te kleden. In de procesmatige evaluatie van de pilots werden de volgende conclusies getrokken... meer

Ik wil zover gaan te zeggen dat aandeelhouders er niet mee gebaat zijn als topmanagers shareholder value te sterk benadrukken
Shareholder value - Die grens is bij deze kapitalisme hooligans al héél lang overschreden. Toch kan uw compromisloze houding u ook in grote problemen brengen. Bepaal hoe management rapporten er uit komen te zien... meer

Wij stellen de Raad voor om te besluiten tot verkoop van de aandelen Avira over te gaan
Verkoop aandelen - In verband met het streven naar het handhaven van de BTW-vrijstelling is besloten om de verkoop in twee tranches tot stand te laten komen. Provisie is inclusief depotmutatietarief van fl 4,98 per afdoening... meer

De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen
Var verklaring - De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de betalingstermijn... meer


Medefinancierings- organisaties verenigd in het GOM.

Medefinancierings- organisaties verenigd in het GOM. In de regel voeren onze medewerkers uw archiefprojecten ter plaatse uit. In Nederland zijn daarnaast nog honderden andere organisaties die zich op een of andere wijze, veelal met behulp van vrijwillige krachten, bezig houden met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Met geopolitieke spanningen en milieuproblemen als gevolg. Hans Wemmers van Mensen in Nood haalt zijn schouders op over de kritiek van de zelforganisaties. Selectie en inventarisatie behoren tot de kerntaken van het vakgebied. Mensen in Nood subsidieert een groot aantal organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen. De zelforganisaties van vluchtelingen waren minder tevreden. Ed Hollants van het Autonoom Centrum noemt de terugkeerprojecten een slimme zet van de overheid. Wij kunnen uw situatie ook in een beperkt tijdsbestek doorlichten.

Dan het woord aan de oprichters van enkele particuliere initiatieven. Om tot een gezondheidsbeleid te komen, dat goed in de praktijk functioneert, hanteert Public Health Consultants PHC in zijn projecten in het buitenland een aantal belangrijke uitgangspunten. We gaan terugkeer zeker niet promoten op een manier die ons vervreemdt van de zelforganisaties. Heeft u hierover een klacht dan kunt rechtstreeks klagen bij het betreffende overheidsorgaan, of bij de Nationale ombudsman. Dieselrijders kunnen sinds 1 juli met subsidie een roetfilter op hun uitlaat monteren. De Raad van Kerken organiseerden zaterdag 13 april j. Voor het eerst in 46 jaar gaan de Congolezen naar de stembus. Subsidie-regeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zelfbescherming van vrouwen, nieuwe medicijnen, betere gezondheidszorg; talloze aandachtspunten passeren deze week de revue op de tweejaarlijkse. Dit protest werd georganiseerd door Vluchteling Onder Dak, het Kraakspreekuur Wageningen, Politiek Infocentrum, Afrikaanse Vluchtelingen en de Raad van Kerken. Maar de effectiviteit is volgens Justitie onvoldoende. Wemmers denkt dat de angst van veel vluchtelingen voor hun veiligheid overwonnen kan worden. Vandaag werd een Ethiopische vluchteling, na negen jaar opvang, door vijf agenten op straat gezet.

Ons vakgebied maakt verschillende en snelle ontwikkelingen door. Zo wil het kabinet zorgen dat de lucht schoner wordt. Gezondheid en zorg zijn ruime begrippen waaronder veel elementen van het dagelijks leven kunnen vallen. Een groot aantal instanties houdt zich bezig met monumentenzorg en archeologie. De Amsterdamse groep maakt deel uit van een landelijke groep van circa 5000 mensen. Zij deden daarmee een oproep voor een generaal pardon voor mensen die 4 jaar of langer in Nederland verblijven zonder uitzicht op een oplossing. En dan moesten ze wel met zijn drieën zijn en ieder een sleutel meebrengen.