Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De herbeoordeling vindt ook plaats in het buitenland
Inkomsten uit arbeid - Active 24 HostingDedicated servers, Online backup, Sharepoint. Fraudebestrijding moet net zo flexibel zijn als de fraudeur en de wetgever. Indien de partner voor tenminste 525 uur per kalenderjaar meewerkt in dit zelfstandig bedrijf of beroep, dan kan worden volstaan met tenminste 875 uur... meer

Diverse posten kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden
Belastbaar inkomen - Er wordt alleen gepraat over je inkomen invullen zoals deze op je jaaropgave vermeld staat. Je jaaropgave zoals deze door je werkgever wordt verstrekt heeft uiteraard geen hypotheekrente... meer


Onderpand - .. meer

Waarschijnlijk hakt het volgende week vrijdag de knoop door
Het kabinet - Zo is er een tekort op de begroting voor volksgezondheid en moet er nog geld worden gevonden voor het tbs-beleid. Eerste Wereldoorlog spoelden vier dode vinvissen aan op de Hollandse kust... meer


Informeer naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.

Belastingaftrek Verhuiskosten

Spaarzegels plaatselijk winkeliers inwisselen of cadeau doen aan buren of kennissen. Maten nieuwe huis opnemen zie ook onder "Wat u van uw nieuwe huis moet weten". Nieuwe adresgegevens op de adreswijzigingen invullen met de hand of, als het er veel zijn, laten indrukken. Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van uw nieuwe woning. Belangrijke papieren, die u niet direct nodig hebt, in een bankkluisje opbergen.

Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden. Afspraak maken over laten branden of aansteken verwarming in nieuwe huis. Ziekenfonds inlichten alleen bij verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van uw ziekenfonds, anders is een adreswijziging voldoende. Lijst maken van te verzenden adreswijzigingen zie ook onder "Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?". Nog veel meer opruimen, wat eigenlijk niet mee hoeft naar de nieuwe woning. Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e. Afspraak maken voor reiniging tapijten meteen in nieuwe woning laten bezorgen.