Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De echte oplevering is bepalend voor het constateren van tekortkomingen
Oplevering huis - Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw®staat voor een inbraakveilige woning en een sociaal veilige directe woonomgeving. De rechten van de koper zijn in dat geval veel beter geregeld... meer

Pensioen- en Spaarfondsenwet, niet altijd van toepassing is
Actieve fondsen - Net als in de voorbije jaren slagen de beheerders van de Belgische pensioenfondsen erin beter te presteren dan Europese markten, maar blijven ze het moeilijk hebben om de Amerikaanse en Aziatische markten te kloppen... meer

Ik ben serieus aan het overwegen om mijn ogen te laten laseren
Partena ziekenfonds be - Ik ben serieus aan het overwegen om mijn ogen te laten laseren. Ik heb al ea gelezen en gehoord, maar ik zie door de bomen het bos even niet meer. Wat doet jouw nieuwe boek Klanten zijn eigenlijk n... meer

Vakantie Garantie verzekering Een voordelige combinatie van de bovengenoemde Ideale Reisverzekering en Annulering verzekering
Annulering verzekering - Ook heeft u met deze verzekering recht op een vergoeding voor eventuele ongenoten reisdagen doordat u bijvoorbeeld door vertraging te laat op uw bestemming komt, maar ook als u genoodzaakt bent uw reis af te breken... meer


Indien u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden.

Weduwepensioen

Indien u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden. Voor Fatima brak vanzelfsprekend een zware tijd aan. Ze kreeg geen weduwepensioen omdat haar mvv-aanvraag nog in behandeling was. Als ze het vak kenden dan konden ze daar leraar worden. De hoogte van het Anw-pensioen wordt vastgesteld op de maximale Anw-uitkering. De geldverstrekker zal zekerheid willen hebben ten aanzien van de aflossing aan het eind van de leentermijn. Voor de beantwoording van deze vraag zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang. De Commissie overweegt dat de betreffende kortingsregeling als voornaamste doel heeft het voorkomen van een te groot beroep op de onderlinge solidariteit van de deelnemers. De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Dit beleid wordt onderschreven door de Ombudsman Pensioenen, die aangeeft dat dit een kwestie is van financiering en dat het toepassen van een premieverhoging een alternatief zou zijn. Zoals de Commissie in het genoemde oordeel 98-93 heeft geoordeeld is het toepassen van een leeftijdskorting met het oog op de onderlinge solidariteit een doel waaraan iedere discriminatie vreemd is. De wederpartij heeft de volgende cijfers overgelegd, gebaseerd op de huidige stand van zaken van deelnemers in de pensioenregeling. De Commissie gelijke behandeling spreekt als haar oordeel uit dat de . Het kenmerk van collectieve regelingen is nu juist dat de goede en kwade kansen over alle deelnemers worden gespreid. Om die vraag te kunnen beantwoorden dient te worden bekeken of een neutraal criterium aanwezig is, waarvan de toepassing tot hetzelfde resultaat zal leiden als direct onderscheid. Wij behandelen in dit artikel de wijze waarop een levensverzekering wordt verbonden aan de geldverstrekker. Het in het eerste lid neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid dat objectief is gerechtvaardigd. De Commissie stelt vast dat aan dit doel iedere discriminatie vreemd is. De vraag is of dit in overwegende mate nadelig is voor vrouwelijke partners van deelnemers aan de pensioenregeling. Fatima in 1987 met de kinderen teruggegaan naar Marokko. Het gekozen middel is naar de mening van de wederpartij ook geschikt en noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken.

De reden van het toepassen van de korting is rekentechnisch van aard; de verplichtingen van de wederpartij worden berekend op basis van gebruikelijke aannames waaronder de aanname dat bij een echtpaar het leeftijdsverschil drie jaar is. Nu het doel dat de wederpartij hanteert niet beantwoordt aan een werkelijke behoefte, komt de Commissie tot het oordeel dat het geconstateerde indirecte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd is. De korting wordt blijkens het reglement van de wederpartij toegepast op meer dan tien jaar jongere partners van zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers. De wederpartij kent momenteel 9431 actieve leden met een partner 8472 mannen en 959 vrouwen en 15302 gepensioneerden met een partner 13665 mannen en 1637 vrouwen. En dan kreeg je een bak koffie, geen kopje, een bak. Deze beschikking is gegeven door de vice-president P. Het oordeel is namens de Commissie vastgesteld door de voorzitter van Kamer II. Vervolgens moet worden beoordeeld of sprake is van indirect onderscheid. Ook een bijstandsuitkering werd om diezelfde reden afgewezen. Het gezin ging in Leiden wonen, waar ze in 1981 hun derde kind kregen. De onderdelen bestrijden niet dat het hof, bij zijn uitleg van art. Vandaag heeft Margreet de Boer als voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht deelgenomen aan een bijeenkomst die was belegd door mevrouw prof.

De meeste geldleningen worden aan het eind van de looptijd afgelost, hetzij uit een levensverzekering, hetzij uit de waarde van het beleggingsdepot. De Commissie komt op grond van het bovenstaande tot het oordeel dat het geconstateerde indirecte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd is. Dat was vroeger niet dat ze een diploma moest hebben en zo iets. Naar de mening van de wederpartij zal van benadeling veelal geen sprake zijn, omdat bij een groot leeftijdsverschil de partner veel jonger is en van jongere partners mag worden verwacht dat ze eigen inkomsten hebben. Voorts kent de wederpartij 15302 gepensioneerden met een partner, 13665 mannen en 1637 vrouwen.