Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder
Oldtimer bromfiets - Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 15 jaar en ouder. Losse verzekering voor een klassieke brommer vanaf 25 jaar oud. Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder... meer

Wat ook een probleem kan zijn, is een ondernemer die nog maar net is gestart
Ondernemer hypotheek - Wij hebben uit onze ervaring bij de bank geleerd dat de hypotheek afdeling en de afdeling ondernemingen elkaar niet altijd goed begrijpen. Uitkeringen uit zogenaamde Saldo Lijfrente worden niet geaccepteerd... meer

De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen
Var verklaring - De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de betalingstermijn... meer

Als uw inkomsten laag zijn, krijgt u niet de maximale arbeidskorting
Inkomsten uit verhuur - Oost-Nederland is met 7,3 procent totaal rendement en 4,6 procent waardegroei onder de landelijke index uitgekomen. Een mooi kleed over de tafel, nette prijskaartjes en een verzorgd reclamebord doen het goed... meer


In verschillende Algemene Overleggen kwam in dit kader de vraag naar voren of dit alles nu niet juist een inperking van het budgetrecht van de Staten-Generaal betekent.

Doordat raadsleden individueel het recht van initiatief en amendement krijgen, de raad een versterkt budgetrecht krijgt en als enige verordeningen blijft vaststellen, wordt de kaderstellende rol versterkt. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd. In verschillende Algemene Overleggen kwam in dit kader de vraag naar voren of dit alles nu niet juist een inperking van het budgetrecht van de Staten-Generaal betekent. Naar de mening van de regering is dit niet het geval. Het budgetrechtDankzij het budgetrecht kan de Kamer samen met de regering bepalen hoe hoog de uitgaven van de overheid zullen zijn en waaraan het geld besteed zal worden.

Na Prinsjesdag is het de beurt aan de Tweede Kamer. Artikel 105 bevat voorschriften over de jaarlijkse indiening van voorstellen voor algemene begrotingswetten, en over de verantwoording aan de Staten-Generaal van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk. De zorg voor niet-geldelijke zaken vanaf het moment van ontvangst tot aan het moment van afstoting. Dit houdt in dat de informatie betrouwbaar, aanvaardbaar en toereikend moet zijn, zodat de Staten-Generaal als gebruiker van de informatie een oordeel over de uitkomsten kan vormen. Ook voor de afzonderlijke saldibalansposten gelden deze kwantitatieve tolerantiegrenzen. Zij laat elk jaar op Prinsjesdag de derde dinsdag van september weten waaraan ze het overheidsgeld wil besteden of waarop ze wil bezuinigen. Enkele weken later houdt de Kamer de FinanciŽle Beschouwingen. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De financiŽle verantwoording dient het gevoerde beheer deugdelijk weer te geven. Categorie uitgaven waartoe onder andere subsidies en specifieke uitkeringen behoren. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiŽn van het Rijk. Ze bekijkt dan de financiŽle kant van de kabinetsplannen. In voorliggende brief ga ik in op het door de regering voorgestane vervolg van de Algemene Overleggen. Een kort overzicht van de regeringsplannen staat in de Troonrede. Overschrijding van de kwalitatieve tolerantiegrens die de Algemene Rekenkamer hanteert bij haar beoordeling van de bedrijfsvoering van een departement. Dit staat bekend als de Algemene Politieke Beschouwingen. De Kamer behandelt dan ook de begroting van het ministerie van FinanciŽn. Onvolkomenheden in het financieel beheer of in de financiŽle verantwoording van een ministerie die de kwalitatieve of kwantitatieve tolerantiegrenzen van de Algemene Rekenkamer overschrijden. De fractievoorzitters gaan dan met de minister-president in debat over het beleid van de regering.