Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De overige volksverzekeringen kennen een dergelijke regeling niet
Verplichte verzekeringen - De overige volksverzekeringen kennen een dergelijke regeling niet. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Verzekeringen worden niet alleen door individuele personen afgesloten, maar ook door bedrijven... meer

Uw onafhankelijke en betrouwbare financieel adviseur voor de regio
Voogd En Voogd Verzekeringen - Uw onafhankelijke en betrouwbare financieel adviseur voor de regio. Het voordeel voor u als klant is dat u slechts 1 polis heeft. Planning a Career in Architecture? Explore all the Possibilities... meer


Verzekering pensioen - .. meer

Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt
Woz krediet - De WOZ-waarde is in bijna alle gevallen dezelfde als die van vorig jaar De gemeenteEindhoven heeft een voorlichtingsfilm ontwikkeld omtrent de WOZ. De rente is aftrekbaar als u het geld gebruikt voor verbetering van uw eigen woning... meer


In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden.

In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden. De erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel de legitieme portie van de nalatenschap de erfenis. Aansluiting is gezocht bij het bepaalde in artikel 4. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook door de notaris worden geregeld. Verwanten in opklimmende lijn Grootouders en verdere familieleden. De wijziging houdt verband met het voorgestelde artikel 4. Erfgenamen volgens de wet zijn altijd bloedverwanten. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen betekenis. Iedereen die zestien jaar en ouder is kan van de wettelijke regels van erfrecht afwijken door een testament te maken. Op die manier is het mogelijk uw partner, uw schoonkinderen, vrienden, een stichting met een goed doel, of wie u maar wilt tot erfgenaam te benoemen. De commissie zou graag een antwoord van de regering ter zake vernemen.

Kinderen kunnen dus worden onterfd volgens dat recht.