Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

En toch was zijn methode van beleggen niet bepaald agressief
Beleggen - Door te beleggen bouwt u vermogen op met kans op hogere rendementen en met meer risico dan sparen. De strategie van Buffet is om laag gewaardeerde aandelen op te sporen m. Deze vorm van beleggen is de meeste saaie vorm die u zich kunt bedenken... meer

Voor het verstrekken van de lening zal ook een gemeentegarantie vereist zijn
Gemeentegarantie - Eerst drie weken vakantie, maar ik houd jullie allen in de gaten via het Wereld Wijde Web. Voor het verzorgingstehuis Zonneweelde staat de gemeente garant voor een geldlening t... meer

Men kan zowel in Nederland als ook in Duitsland financieren
Wegenbelasting Tarief Nederland - Wat weegt die auto en wat betalen jullie dan aan wegenbelasting. Wij hebben 5 kinderen waarvan een drieling van bijna 3 jaar. Men kan zowel in Nederland als ook in Duitsland financieren... meer

Vul hier het eventuele Flexioen-saldo in dat bedoeld is voor uw prepensioen
Berekening pensioen - Vul hier het eventuele Flexioen-saldo in dat bedoeld is voor uw prepensioen. De uitkering voor een tijdelijke lijfrente is uiteraard hoger. Velen hebben een spaarverzekering afgesloten om de hypoteek te dekken... meer


In het kader van de Corporate Governance heeft Vitens een aantal reglementen en regelingen opgesteld.

Corporate Governance

Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zij vormen het geheel van regels waarin de identiteit, de organisatie en de wijze van functioneren van een rechtspersoon wordt vastgelegd. Hierna zijn de hoofdlijnen van de huidige structuur opgenomen. De heer Maatman is hoogleraar Vermogensbeheer aan de Radboud. Dit leidt tot het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebbenden bij een onderneming. Benoeming/schorsing van de persoon van Algemeen Directeur van de Holdings.

Jaarverslagen Rabobank GroepFinancieel Jaarverslag, Maatschappelijk Jaarverslag en overzicht deelnemingen Rabobank Groep. Minister Zalm heeft, mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, prof. Met deze klachtenregeling wordt daar invulling aan gegeven. Management en organisatievormen belemmeren innovatie in Nederland. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen. Een volledige verantwoording en overzicht van behaalde resultaten leest u in het jaarverslag.

Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering, eerstvolgend op de dag gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming en is ťťnmaal herbenoembaar. Integer en transparant bestuur, goed toezicht daarop en het afleggen van verantwoording zijn essentiŽle voorwaarden van goed ondernemerschap. Nederland is gebaat bij vertrouwen in de financiŽle markten. In Europees verband wordt hiervoor een richtlijn gemaakt. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Menzis heeft ook de gedragscode van de zorgverzekeraar ondertekend en doet actief aan fraudebeheersing. Een studie over zwak D en de functie van het Rh complex in de rode bloedcellen. Zij voorziet in zo goedkoop mogelijke financiŽle dienstverlening en biedt zo toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.