Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Elke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox
Box 1 - Ook kan een deel van deze hypotheekschuld door de bijleenregeling in box 3 komen. In het nieuwe belastingstelsel is elke partner belast voor het eigen inkomen. Gezinnen met kinderen tot 16 jaar en met een jaarinkomen tot ongeveer 80... meer

Maar het kan ook zijn dat de werkgever alleen de pensioenpremie betaalt
Pensioen buitenland - Beroepserkenning binnen de Europese UnieWerken met een Nederlands diploma in het buitenland of een buitenlands diploma in Nederland. Afhankelijk van uw situatie hebt u een aantal mogelijkheden... meer

Aan dit model bezwaarschrift valt nog veel te verbeteren
Belastingdienst Bezwaarschrift - Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om een fiscale procedure te voeren. In voorgaande wordt gesproken over nevenactiviteiten en hoofdactiviteiten. Het gaat dan niet om stichtingen maar om individuele ringers die hun kosten als gift hebben aangemerkt... meer

Casa Guatemala in Rio Dulce is een opvanghuis voor dakloze kinderen
Vrijwilligerswerk Guatemala - De Provincie Limburg erkent het belang van het vrijwilligerswerk en streeft niet alleen het behoud van het vrijwillig . Minimaal begrip van de Spaanse taal en een positieve houding... meer


In deze box worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast.

Box 3 Belasting

Bij de afwikkeling van een testament met ouderlijke boedelverdeling worden voor de inkomstenbelasting en het successierecht de regels van de wettelijke verdeling toegepast. Als je dit bedrag even doorgeeft, dan mail ik je, indeien interesse, een bezwaarschrift toe. De rente die u jaarlijks betaalt kunt u maximaal 30 jaar aftrekken. Ongehuwd samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als partner worden aangemerkt. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen.

Aan mij vragen ze 383 euro terug te betalen, lijkt voor sommigen misschien niet veel maar voor mij is het ruim een half maandloon. Bij een bloot eigendom is er geen sprake van het recht op vruchtgebruik. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Dit geldt voor zowel ontbindende als opschortende voorwaarden. Wanneer u een lening afsluit, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw Gemeente. In het nieuwe belastingstelsel is elke partner belast voor het eigen inkomen. In deze box worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast.

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. Deze opschortende voorwaarden vormen geen beletsel voor de toepassing van het overgangsrecht als de voorwaarde binnen een periode van zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst wordt vervuld. Voor uw eigen woning moet u daarom een bedrag bij uw inkomen in Box 1 optellen. De mogelijkheid om beroepskosten en rente voor consumptief krediet af te trekken komt te vervallen. Het toptarief gaat van 60 naar 52 procent; het middelste schijftarief wordt 42 procent nu 50 en het laagste tarief wordt 32,9 en 36,85 procent. In u topic zegt u dat de kinderen per mei zijn verhuisd naar de vader. Het vermogen is de waarde van de bezittingen minus de schulden. De aflossingsvrije hypotheek met onbeperkte looptijd zal worden aangepakt. Als partner worden aangemerkt gehuwden en geregistreerde partners. Wanneer u een partner heeft, gelden een aantal aanvullende regels. Zij zijn erkend hypotheekadviseur en werken nauw samen met de beste geldverstrekkers. Uit mijn onderneming heb ik geen loon genoten, alsook geen winst.

Voor het successierecht worden zowel de langstlevende als de kinderen belast voor de waarde van het vruchtgebruik of het bloot eigendom. Gezinnen met kinderen tot 16 jaar en met een jaarinkomen tot ongeveer 80. Verder wil ik graag van je weten wat je voor jou en de kinderen hebt betaald aan Ziekenfondspremie nominaal. De verzekeraar, de hypotheeknemer gelduitlener, de fiscus, en de huiseigenaar. De bestaande tariefstructuur wordt gehandhaafd, maar de tarieven worden verlaagd. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning zoals die door de Gemeente is vastgesteld. Ook de aftrekposten voor studie en opleiding komen te vervallen. Zij helpen u om de juiste beslissing te nemen voor uw hypotheek, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Beiden kinderen stonden ingeschreven bij mij, alleen de oudste van bijna 20 is per 27 juni verhuisd, en mijn andere kind woont nog thuis 15 jaar zonder inkomen, heb idd wel al die kortingen dat klopt. Premies voor lijfrenten kunnen in de voorstellen alleen worden afgetrokken wanneer iemand een pensioentekort heeft en minder pensioen ontvangt dan 70 procent van zijn laatstverdiende loon.