Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ambtenaar ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer

Medefinancierings- organisaties verenigd in het GOM
Particuliere organisaties - Medefinancierings- organisaties verenigd in het GOM. In de regel voeren onze medewerkers uw archiefprojecten ter plaatse uit. In Nederland zijn daarnaast nog honderden andere organisaties die zich op een of andere wijze, veelal met behulp van vrijwillige krachten, bezig houden met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed... meer

Beleggen – aex, beurskoersen, aandelen, opties, obligaties
Koersen beurs - De onrust in het Midden-Oosten heeft de olieprijs op recordhoogte gebracht en geleid tot dalingen op de beurs. Tijdens een verkeerscontrole op De Hoven in Zwartemeer bekeurde de politie vrijdagavond een 26 jr... meer

De koersen trokken even wat bij, maar dit duurde niet lang
Wat zijn aandelen - Private equity-fondsen zijn het afgelopen halfjaar regelmatig in het nieuws geweest met overnames van Nederlandse bedrijven. Over een paar maanden wordt de eerste Lokaal Bokaal voor jongerenprojecten uitgereikt... meer


In de beveiliging is gekozen voor een bedrijfsgerichte structuur om de stem van de leden goed te kunnen horen.

In de beveiliging is gekozen voor een bedrijfsgerichte structuur om de stem van de leden goed te kunnen horen. De wijzigingen betreffen vooral de foto op de identiteitskaart of paspoort. Je registreert gegevens en stuurt surveillanten aan bij de alarmopvolging. Teneinde de betrokkenen hier optimaal in te kunnen ondersteunen heeft het Servicecentrum een tweetal interessante deelprojecten gedefinieerd. Betaalde politie is wat anders dan private politie als ze nog steeds een monopolie hebben. Een Amerikaanse rechter heeft de regering-Bush donderdag opgedragen te stoppen met het geheime binnenlandse afluisterprogramma door de nationale veiligheidsdienst NSA. De politiemacht en het opsporingsapparaat is in die periode niet in dezelfde verhouding meegegroeit. Je moet om kunnen gaan met grote groepen mensen en groepsgedrag. De ruiten van meerdere huizen in de omgeving van de Kerkstraat sneuvelden door de klap. Niet gestuurd door een bedrijfsmatige scorebordpolitiek, niet voor de Staat, maar voor de Straat. Je treedt voornamelijk preventief, controlerend en dienstverlenend op.

Ron Louwerse, Hoofd Security bij Amsterdam Airport Schiphol. En eerlijk gezegd lijkt dat langzamerhand een unicum te worden op dit forum. Schaik noemde gewoon een rijtje veelschrijvers en columnisten als voorbeeld denk ik, maar goed, dat moet hij zelf maar speciefiek uitleggen. Hebben een paar korte kreten van een eenvoudige politieman er toch maar voor gezorgd dat dit forum na een radiostilte van zeven maanden ineens weer is gaan opbloeien. Dat mag je van mij vinden, maar ik ben dan benieuwd wat er verkeerd is aan die interpretaties, en over welke veronderstellingen en overblijfselen we het dan hebben.

In zijn speech noemde Ballmer de groeiende geraffineerdheid van hackers die erop uit zijn om geld en identiteiten te stelen. Tijd dat er weer een moedige wijkagent dit dooie forum een beetje leven in blaast. Verder zie ik niet hoe de gegeven citaten uit het boek van dhr. Denk dat er geen verzekering tegen mishandeling is vanwege het hoge risico op fraude. Het college van burgemeester en wethouders wil islamitisch begraven mogelijk maken in de gemeente Oude IJsselstreek. Procentueel gezien valt dan een en ander allezins mee. Daarnaast heb ik nog steeds geen antwoord op m'n vragen zie boven.