Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In het overzichtscherm treft u de beschikbare examennummers aan
Bromfiets examen - In het overzichtscherm treft u de beschikbare examennummers aan. De cd-rom leidt je stap voor stap door het theoretische gedeelte, om het juiste verkeersinzicht te krijgen en de regels te onthouden... meer

Onze oldtimer autoverzekering zorgt ervoor dat u goed verzekerd op weg kan
Oldtimer verzekeringen - Onze oldtimer autoverzekering zorgt ervoor dat u goed verzekerd op weg kan. De premie van elke afzonderlijke verzekering is al scherp. Eigenaars van een oldtimer of klassieke automobielen, motoren, of bromfietsen kunnen zich aansluiten bij een oldtimerclub, om in clubverband deel te nemen aan oldtimerritten, rally's, bijeenkomsten of clubtaxaties... meer

Niettemin bleven de betrekkingen met Engeland verre van bevredigend
Eerste Land Papiergeld - Wall Street and the Bolshevik Revolution en America s Secret Establishment, Anthony Sutton. Onder deze omstandigheden werd ieder handeldrijven vrijwel onmogelijk. Thomas Jefferson was meer een denker dan een man van de daad... meer

De koopsom van het pand in Alblasserdam bedraagt 5
Pand huren - Naar mijn idee kan je je bij de meeste verenigingen prima vermaken. Technisch is het helaas niet eenvoudig om zoiets te regelen. Verder kan het natuurlijk afstotend zijn als je ineens 3 keer in de week verplicht moet borrelen etc... meer


In 1966 fuseerde de bank met de Nutsspaarbanken te Wognum en Hauwert.

Doorslagen van uitgaande brieven, op naam van geadresseerde geordend. Raamposter betreffende het Groot Basketball Jeugdtoernooi in de sporthal 'De Vang', onder auspicien van de bank. Ingekomen brieven betreffende felicitaties met het 100-jarig bestaan van de bank. Revisietekening van de entresol van het nieuwe kantoor aan de Singel. De Huishoudelijke Commissie had de zorg over 'het archief en het mobilair'. Stukken betreffende de verkiezing van nieuwe commissarissen. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 250 miljoen gulden. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende vorderingen van spaartegoeden door het Nederlandsch Beheersinstituut ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen. Later had deze commissie ook een zeer actief aandeel in de huisvesting en de hiervoor benodigde verbouwingen. Bekendmaking van de voorwaarden die worden gesteld bij het verstrekken van leningen.

Catalogus van de bibliotheek van de vereniging van boekhouders van de bank. Stukken betreffende het informeren van clienten inzake de verbouwing van het kantoor aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam. Stukken betreffende de ontwikkeling van een nieuwe brochure n. Mastenbroek betreffende de verbetering van het personeelsblad naar aanleiding van de gevolgde cursus 'redigeren van het personeelsblad'. Doorslag van het jaarverslag van de afdeling verzekeringen, met bijlage. Stukken betreffende de aanleg van een waterafvoer op het perceel van het kantoorgebouw. Folder met de adressen en openingsuren van de kantoren en standplaatsen van de rijdende bijkantoren.

Specimen van een spaarkaart alsmede brochures betreffende de mogelijkheid tot bedrijfssparen bij de bank. Krantenknipsels over de Centrumbank, verzameld door de afdeling Reclame van de regio Noord. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij het hoofd van de afdeling personeelszaken betreffende de tewerkstelling van tijdelijk personeel. Foto, gemaakt tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel op 22 april 1964. Brochure betreffende de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de spaarders. Huishoudelijk Reglementen en bijlage bij het huishoudelijk reglement van 1868 en 1873. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende joodse kluistegoeden. In 1942 werden wekelijkse zittingen in Jisp ingesteld. In de twintigste eeuw veranderde deze doelstelling. Kennisgeving van de commissarissen aan de inbrengers en belanghebbenden betreffende het aantal in omloop zijnde livretten, het bedrag van inlage en terugbetaling en de rentevergoeding.

Stukken van het Bemiddelings en Organisatieburo betreffende de ontwikkeling van een nieuwe naam voor de bank. Borchure betreffende de instelling van een afhaaldienst voor spaargelden. Kopie van het overzicht van de opbrengsten van de spaarautomaten. Woensdag in bijbureau Openbare Armenschool 'Weteringschans'. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Toezicht. Krantenknipsels betreffende de verleende medewerking aan de Biafra-collecte. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de Commissie van Beheer, genummerd. Tot het verkrijgen van middelen werd verder een grondkapitaal gevormd, verdeeld in aandelen van 100 gulden.

Brochure betreffende de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale. Stukken betreffende besprekingen met vakorganisaties inzake de tot standkoming van een Bank-CAO. Tijdens het inventariseren konden van een aantal archiefbescheiden de desbetreffende archiefvormers niet meer achterhaald worden. Fotoalbum met foto's van de receptie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de bank. Bijlagen bij de notulen van het bestuur, genummerd per jaar. Tekst van het jublieumlied tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank.