Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Bij eigen beheer vindt pensioenopbouw plaats binnen de onderneming
Pensioen opbouwen - Uw pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u bent gestopt met werken. Het gaat hier om het gelijk behandelen van mannen en vrouwen, alsmede gehuwde en geregistreerde stellen 4... meer

Ook het vroegpensioen kent een pensioengevend jaarsalaris
Nabestaanden pensioen - Dit is hetzelfde als bij het Ouderdomspensioen, echter het vroegpensioen heeft geen franchise; over het gehele, pensioengevend jaarsalaris wordt vroegpensioen opgebouwd. Het gaat hier om het gelijk behandelen van mannen en vrouwen, alsmede gehuwde en geregistreerde stellen 4... meer

De overige volksverzekeringen kennen een dergelijke regeling niet
Verplichte verzekeringen - De overige volksverzekeringen kennen een dergelijke regeling niet. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Verzekeringen worden niet alleen door individuele personen afgesloten, maar ook door bedrijven... meer

In die brief wordt gewezen op de verplichting de aangifte omzetbelasting en de
Elektronische aangifte - De aangifte wordt opgemaakt met behulp van een softwarepakket. In dit artikel vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken. De belastingdienst stuurt alleen nog een schriftelijke uitnodiging om aangifte te doen... meer


In 1812 verklaarden de Verenigde Staten Engeland de oorlog.

In de 500 jaar daarna voerden de staten steeds onderling oorlog. Maar vanaf het moment dat er vormen van arbeidsverdeling ontstonden en mensen meer konden produceren dan ze voor eigen gebruik nodig hadden begon men handel te drijven. Er volgde een Periode der Drie Rijken, waarin de staten Wei in het noorden 220-265, Shu in het westen 221-263 en Wu in het zuiden en oosten 229-280 streden om de macht. Engels spraken, deden er zich talrijke moeilijkheden voor. De latere Chase Manhattan is een fusie van de Rockefellers Chase Bank en de Manhattan Bank van Warburg.

Madison en John Jay, waarin voor de nieuwe Constitutie een lans gebroken werd. Deze rivieren zijn onmisbaar voor transport, energievoorziening en irrigatie. In 1367 brak een opstand uit onder leiding van de bandiet Zhu Yuan-zhuang, een gewezen monnik.

Goederen die via de zijderoute van China naar het Romeinse rijk of omgekeerd werden vervoerd, werden onderweg meestal vele malen verhandeld. Hij kon door het Congres in staat van beschuldiging gesteld en afgezet worden. Voor de uitvinding van geld zou iets dergelijks vrijwel onmogelijk zijn geweest. Zo was de toestand toen Washington zijn ambt aanvaardde. Van Venetiaanse handelaren is bekend dat zij veelvuldig van dit systeem gebruik maakten. Daarbij was het gewicht de bepalende factor voor de waarde.