Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Overeenkomst tussen Henric Bicker en Wilhelmina Jacoba van Hoorn en H
Executie Waarde Hoorn Noord - Stukken betreffende het overlijden en begraven van Pierre Theodore Bicker. Lijstvan ammunitie en scheepsbehoeften van voornoemde Admiraliteit. Quitanties en afrekeningen voor Pieter Cypriaan Testart en Agatha Hieronyma Nobel... meer

Zorgverzekeraar voor ziekenfonds en particuliere ziektekosten
Neutraal ziekenfonds - Welke verzekering willen zij nou precies? Ziekenfonds of particuliere klant, bij Agisstaat uw belang voorop. Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ... meer

In het kader van de Corporate Governance heeft Vitens een aantal reglementen en regelingen opgesteld
Corporate governance - Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zij vormen het geheel van regels waarin de identiteit, de organisatie en de wijze van functioneren van een rechtspersoon wordt vastgelegd... meer

Voor de Griekse drachme geldt de bilaterale conversiekoers dan ook m
Conversiekoers - Zodra de aandelenkoers boven de conversiekoers komt, wordt converteren interessant. Wegener Suurland gemeentegidsen en Wegener Falkplan cartografie. Voor de Griekse drachme geldt de bilaterale conversiekoers dan ook m... meer


Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten.

Hoeveel kan ik besparen?Bereken hoeveel u kunt besparen op uw hypotheeklasten. Aanvraag ophalenGa verder met een eerder door u opgeslagen aanvraag. Deze garantie wordt uiteraard niet zomaar afgegeven. Op deze manier word het eigen woningbezit in Nederland bevordert. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten. Vooral bij een oudere woning is het vaak een vereiste om de woning te laten keuren door een erkende bouwtechnicus. Een 2e hypotheek is alleen mogelijk indien de 1e hypotheek ook bij Bank of Scotland is gesloten. Daarom geeft de financier een lagere hypotheekrente. De Nederlandse overheid stimuleert het eigenwoningbezit geweest.

Wilt u een aanvullende hypotheek voor uw verbouwing? Maak dan een afspraak met de Postbank hypotheekadviseur. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. De normen worden jaarlijks aangepast op basis van onder andere ontwikkelingen op de huizenmarkt en wijzigingen vanuit de overheid. In dat geval stelt de overheid zich garant voor de hypotheek op uw huis. Het Waarborgfonds kan uw restantschuld namelijk kwijtschelden. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. De regeling is de opvolger van de gemeentegarantie. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Over een periode van 30 jaar komt uw voordeel uit op 27. Bankgarantie kan pas worden gesteld nadat alle documenten accoord zijn bevonden. Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat.

In het huidige klimaat is een optimale hypotheek welke aansluit op uw persoonlijke wensen, quarisico en maandlasten, een belegging waar veel mensen te weinig aandacht aan besteden. Eigen Woningen een betalingsregeling met u om dat bedrag terug te betalen. Een hypotheek welke aansluit op uw wensen, qua risico en maand-lasten. Een aparte verklaring van de werkgever over de hoogte van deze provisie over de afgelopen 24 maanden dient te worden overlegd. Uw persoonlijke offerteVergelijk alle banken en vraag de beste offerte meteen aan.