Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Selecteer in de bovenstaande lijst een voertuig om het tarief te berekenen
Wegenbelasting berekenen - Selecteer in de bovenstaande lijst een voertuig om het tarief te berekenen. Onder traditionele financiering vallen veelgebruikte vormen van krediet om een nieuwe ofinruil auto aan te schaffen... meer

Hoe jonger de vruchtgebruiker is, hoe groter de waarde van dit vruchtgebruik
Vruchtgebruik - Hoe jonger de vruchtgebruiker is, hoe groter de waarde van dit vruchtgebruik. Uiteraard wordt tijdens dit seminarie het recht van de administratie om op grond van art. Een belastingplichtige had in 1991 een vruchtgebruik voor 10 jaar gevestigd op een terrein waarop vrachtwagens geparkeerd stonden... meer

Deze tariefgroep kent een belastingvrije som van 427 gulden
Belastingvrije som - De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond... meer

Als u verkoopt ontvangt u de beurskoers plus de opgelopen couponrente
Couponrente - De koersen van die aandelen hebben zich best aardig hersteld ten opzichte van het dieptepunt van enkele jaren terug. Deze beurskoers wijkt meestal af van de nominale waarde en wordt in procenten genoteerd... meer


Iedereen krijgt automatisch een SoFi-nummer, behalve de 'illegalen'.

Dit wetsvoorstel zorgt dat sofi-nummers van verzekerden in de administratie van ziekenfondsen opgenomen kunnen worden. We willen eisen dat Leiden daadwerkelijk een stad van vluchtelingen wordt. Mijn vriendin beschikt al sinds begin dit jaar over een sofi-nummer. Dat is gedetailleerder en nodig als je bij een bank aanklopt voor krediet. Het sofinummer is jouw unieke nummer waaronder je bent opgenomen bij de Belastingdienst. Elke aangifte die u elektronisch verstuurt zal ondertekend moeten worden met een elektronische handtekening. Iedereen krijgt automatisch een SoFi-nummer, behalve de 'illegalen'.

Nederlanders en niet-Nederlanders die hier legaal verblijven, krijgen het nummer automatisch bij hun geboorte. De belastingdienst, de Sociale Dienst, de ziekenfondsen, en ga zo maar door. Aan het gebruik van een pincode zijn geen kosten verbonden. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. Heb je om te kunnen starten een flink bedrijfskapitaal nodig en de bank geeft niet thuis, dan kun je proberen dat tegen de normale marktrente te lenen bij de UWV. Ondernemerschap moet worden gestimuleerd en niet tegengehouden. Brutoloon is loon zonder aftrek van sociale lasten en loonbelasting. Openbaring zegt Johannes dat 666 het merkteken van het beest is. Net zoals in Nederland de verschillende gemeenten de plicht hebben informatie door te spelen aan elkaar. Maar dat verklaart slechts 15 cijfers en het systeem is gebaseerd op 18. Achter deze hetze schuilden echter de hierboven beschreven maatregelen. Heb ik dat goed begrepen? Ik bel morgen eerst even met de gemeente, wel zo handig als ik ze kan wijzen op dat artikel. Dat gebeurt ook bij uitvoering en evaluatie van regelgeving.

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ik hoop dat mijn berichten een hoop mensen op weg heeft geholpen. Vervolgens kunt u de BTW-aangifte eenvoudig en snel vanuit uw Reeleezee administratie doen. Zodra u de voorbereidingen hebt getroffen en u alle benodige gegevens binnen hebt, zult u deze gegevens eenmalig moeten vastleggen in Reeleezee. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Een ondernemingsplan is wat anders dan een financieel plan. Wanneer je je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel, doe dat dan aan het begin van het jaar. Vandaag met mijn vriendin bij de gemeente Hilversum geweest voor een uittreksel GBA, nodig om theorie-examen te kunnen doen. Langs een aantal wegen wordt gewerkt aan een procesversnelling. Je kunt met sandwichborden rond gaan lopen of lawaai maken op het Stadhuisplein. Het systeem van de gemeente vermeldt bij mijn vriendin "status 31". Afgifte van een rijbewijs is niet mogelijk aan personen die geen geldige verblijfstitel hebben.

Bij de balie van de gemeente heb ik het afgegeven uittreksel niet goed bekeken. We roepen iedereen op om het nu niet af te laten weten. De kille bureaucratie is tot veel in staat, dat heeft het verleden reeds bewezen. Je betaalt altijd voor het héle jaar inschrijfgeld, dus kom je op 31 december, dan betaal je voor dát hele jaar. Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel werken moeten naar Belastingdienst Heerlen. De Registratiekamer wijst daarbij op een tweetal punten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde mededeling wordt gedaan. Vanuit een oogpunt van het begrotingstekort en het EMU-saldo is dit onwenselijk. De adverteerder heeft besloten het bieden niet te activeren. De gemeente Leiden bedient zich van een populair imago. Je dient zelf in de gaten te houden of het maximale bruto bedrag per kwartaal dat je mag bijverdienen niet wordt overschreden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld in verband met de in het eerste lid bedoelde mededeling. Gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling worden ontleend aan mededelingen daarover van Onze Minister van Justitie aan het college van burgemeester en wethouders.