Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Dit pakket bestaat uit een combinatie van een vaste en een variabele rente
Overwaarde Van Het Huis Opnemen - Er zijn allerlei manieren om geld op te nemen uit uw huis, zonder dat u verhuist. Waar vind ik meer informatie over de Postbank Voordeelhypotheek. Wie overweegt een nieuwe hypotheek af te sluiten, moet zichzelf eerst de volgende drie vragen stellen... meer

Er waait een codificatiewind door milieurechtelijk Europa
Codificatie - Er waait een codificatiewind door milieurechtelijk Europa. Als vertrekpunt kan nog altijd het onderscheid van Dworkin gehanteerd worden. In Nederland zijn we reeds toe aan die vervolgstappen... meer

Volgens Hunter Douglas was de plaatsing 'aanzienlijk overtekend'
Onderhandse plaatsing - De afwikkeling van de uitgifte en plaatsing van de aandelen zal deze week plaatsvinden. Assets IA kon ons garanderen het hele pakket te kunnen plaatsen bij zijn beleggers", zegt Herter... meer

Hierin wordt je verzocht om aangifte te doen over het voorgaande jaar
Aangifte inkomstenbelasting - Het tarief bevat de volgende werkzaamheden; persoonlijke intake, kopieerwerk, verzorgen van aangifte, versturen van aangifte en verzenden van aangifte naar klant. Curator zelf geeft aan dat het niets oplevert, dus wil niets doen... meer


Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven.

Bijzonder Tarief

De teruggaaf berekend naar het reguliere tarief is in dit voorbeeld hoger. Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen.

Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Indien u gedeeltelijk werkt en u daarmee salaris ontvangt, dan bepaalt uw brutosalaris de contributiehoogte. Iedere dag zijn dat dus 5 overuren inclusief lunchtijd. Vooral kopers van een gebruikte kampeerauto moeten opletten. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever.

Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om voor 2008 ruim 40. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering.

Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Let wel, dit is het loon voor loonheffing, dus niet het bruto loon. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken.