Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het betekent dat u minder belasting hoeft te betalen
Teruggave belasting - Het betekent dat u minder belasting hoeft te betalen. Ze vallen onder de aftrekposten die u in mindering kunt brengen op het inkomen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen... meer

Als u op jaarbasis 500 of minder privé-kilometers rijdt, hoeft u geen rittenregistratie bij te houden
Rittenregistratie - Als u op jaarbasis 500 of minder privé-kilometers rijdt, hoeft u geen rittenregistratie bij te houden. Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8. Wanneer u heeft betaald neemt u de ritten applicatie zoals het is... meer

Ik probeer nu al dagen de belastingaangifte de deur uit te zenden
Aangifte verzenden - Ik probeer nu al dagen de belastingaangifte de deur uit te zenden. Op de ochtend van 2 mei kreeg ik echter te horen dat ik een nieuw kamertje kreeg toegewezen in een huis wat volgend jaar gesloopt gaat worden... meer

Goed te weten dat het PME-pensioen u veel mogelijkheden biedt
Pensioen fonds - Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro. Informeren en adviseren van werkgevers, werknemers, ex-werknemers, gepensioneerden en bestuur. Informeert vrouwen over de specifieke gevolgen van keuzes tijdens hun levensloop op hun pensioen... meer


Het btw-voorstel zal unaniem goedkeuring moeten krijgen van de 25 EU-landen.

Btw

Vijf EU-landen hebben al een verlaagd btw-tarief op luiers ingesteld om jonge gezinnen te helpen. Als uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid omzetbelasting, dan kan elk onderdeel van die eenheid aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de andere onderdelen. Bovendien heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, erop gewezen dat sommige Poolse wensen, zoals lage btw voor nieuwbouw, al gedeeltelijk mogelijk zijn volgens bestaande regels. Ik ben het met de felle uitspraken van Hirsi Ali over Verdonk. In gevallen dat na optie voor belaste levering van onroerende zaken de optie moet worden teruggedraaid is de koper aansprakelijk voor de BTW-gevolgen. Is het elektronisch bestand aangekomen, is de schriftelijke aanvraag door DigiNotar ontvangen etc. Het btw-voorstel zal unaniem goedkeuring moeten krijgen van de 25 EU-landen. De totaalprijs voor de services nettobedrag + BTW wordt de brutoprijs of het brutobedrag genoemd. Welke middelen wij daartoe gebruiken, treft u aan in de rubriek 'Diensten'. Bij klassikale cursussen in ieder geval vóór aanvang van de cursus.

De Europese Commissie EC werkt aan een voorstel om luiers in de toekomst in een laag btw-tarief te brengen. Compu'Train behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen. Als u een beroep doet op onze BTW-expertise dan komen wij naar u toe. Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws. Als de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, is de rechtspersoon aansprakelijk voor BTW-schulden. Vraag dan altijd schriftelijk inlichtingen aan de inspecteur van belastingen. Wie aansprakelijk is voor een BTW-schuld is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Dit voorjaar bleek dat nog bij de voortzetting van verlaagde btw voor kappers en fietsenmakers. De hele middag heeft hij ingepraat op de Poolse minister van Financiën Gilowska, die haar verzet uiteindelijk liet varen. Echter, de feitelijke heffing is sterk afhankelijk van de feiten. Maar de lagere btw is nu nog strijdig met de EU-regels op btw en daarom zal Brussel de landen formeel op de vingers moeten tikken. Als er sprake is van wanbeheer kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. De rechtspersoon wordt namelijk als eigenaar van de onderneming gezien.

Onder de tabbladen in de linkerkolom vindt u alle informatie over het ophalen van uw certificaten, de voortgang van uw aanvraag en natuurlijk ook algemene informatie. Wij hanteren scherpe prijzen voor onze dienstverlening. Nadat het proces van de aanvraag succesvol doorlopen is kunt u hier uw certificaten downloaden. Zorg ervoor dat je eBay een juist adres hebt opgegeven, vooral je landaanduiding. Kanselier Schüssel van huidig EU-voorzitter Oostenrijk maakte het nieuws bekend.

Het gaat om Polen, Hongarije, Tsjechië, Malta en Portugal. Trainingen in het Individual Learning Centre vinden altijd doorgang. Het hoogste bedrag van de korting is gelijk aan het bedrag van de belasting. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.