Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De belastingdienst heeft goed werk gedaan, de beta is al behoorlijk goed
Belastingdienst aangifte - Is hij ook niet, ik kreeg altijd wel 18 cnt vergoeding. Volgend jaar wordt, naast het specifieke loket voor jongeren, de elektronische informatiedienst voor kleine en startende ondernemers operationeel... meer

Overeenkomst tussen Henric Bicker en Wilhelmina Jacoba van Hoorn en H
Executie Waarde Hoorn Noord - Stukken betreffende het overlijden en begraven van Pierre Theodore Bicker. Lijstvan ammunitie en scheepsbehoeften van voornoemde Admiraliteit. Quitanties en afrekeningen voor Pieter Cypriaan Testart en Agatha Hieronyma Nobel... meer

De gastfamilies van mijn talenschool zijn allemaal absoluut te vertrouwen, voor de volle 100 procent, en ten allen tijde
Adios Familie Gunneweg - In dit programma gaan de eigenaren van een familiebedrijf op zoek naar een opvolger die er in de familie. Database is tijdelijk down, we zijn bezig een nieuwe parser te schrijven... meer

De aandelen worden tot en met eind dit jaar teruggekocht
Aandelen - Volg dag en nacht de koersen van Nederlandse aandelen in New York. Koersdata is 15-20 minuten vertraagd volgens de regels van de beurs. Zij geven eerst ter financiering aandelen uit, maar kunnen het geld vervolgens alleen na betaling van belasting aan de aandeelhouders teruggeven... meer


Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen.

Erven

Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen. Voor samenwonenden is een testament bijna onmisbaar. Hiermee kunt u extra erfgenamen aanwijzen of legaten toekennen, maar ook onterven. Als de overledene geen kinderen had, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende huwelijkspartner. Als u anderen dan uw wettige erfgenamen wilt laten erven, is een testament noodzakelijk.

Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een oudtante of oudoom de broers en zussen niet meer leven. Die krijgen hun deel pas als ook de tweede ouder is overleden. Broers, zussen en ouders erven alleen als de overledene zelf geen kinderen of huwelijkspartner had. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de ouders, broers en zussen. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Stel dat een vader overlijdt met achterlating van zijn vrouw en kinderen. De langstlevende is eigenaar van de hele nalatenschap geworden, is geen verantwoording aan de kinderen schuldig en hoeft ook niet aan te tonen waaraan het geld wordt besteed. In dat geval hoeven de wettelijke erfgenamen dus nergens op te rekenen.

Kinderen kunnen namelijk altijd hun legitieme portie opeisen, en doen dat meestal ook. Ook alleenstaanden zonder kinderen maken vaak een testament, om zelf een naaste vriend, familielid of goed doel te kunnen aanwijzen als erfgenaam. Een samenwonend paar zonder notarieel contract is voor het erfrecht gelijk aan twee alleenstaanden. Een alleenstaande, kinderloze broer van zijn vader overlijdt. Zij hebben een testament nodig wanneer ze elkaar als erfgenaam willen aanwijzen.