Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het limietenboek is gevuld met gelimiteerde orders zie bestens
Limietenboek - De biedkoers is de koers in het limietenboek waarop beleggers bereid zijn te kopen. Bezit van een obligatiemantel zonder de daarbij horende rentecoupons. Het kopen van een aandeel op de Amsterdamse effectenbeurs tegen een gelimiteerde verkooporder uit het limietenboek van de Amsterdam Treasury Bond Market... meer

Keihard Verzekeringen Vergelijken Keihard Verzekeringen
Enra verzekeringen - Hier kunt u zichzelf uitstekend verzekeren tegen een lage premie en met nog extra kadobonkorting . Bij een nieuwe fiets hoort natuurlijk de allerbeste fietsverzekering! Want iedereen wil natuurlijk fietsmobiel blijven, zelfs ... meer

Dat is het bedrag dat een ondernemer als waarborgsom op een geblokkeerde rekening moet storten
Storting Waarborgsom Geblokkeerde Rekening - De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. Met deze maatregelen hopen de bewindslieden de grootscheepse fraude in de uitzendbranche aan te pakken... meer

Ook particulieren kunnen bij Perdo Plastic terecht
Particuliere verkoop - Bedrijf bij Brugge kweekt borderplanten, heesters, bomen en rozen, en verkoopt daarnaast tuinbenodigdheden en -decoratie. Biedt planten en tuinartikelen, vijvermateriaal, alsmede tuinontwerp en -aanleg... meer


Goed te weten dat het PME-pensioen u veel mogelijkheden biedt.

Pensioen Fonds

Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro. Informeren en adviseren van werkgevers, werknemers, ex-werknemers, gepensioneerden en bestuur. Informeert vrouwen over de specifieke gevolgen van keuzes tijdens hun levensloop op hun pensioen. De Dordtenaar, Evelyn Jansen combineert droomwereld en werkelijkheid, 9 feb. De deelnemingstijd is de tijd waarbij er is deelgenomen in de opbouw van het pensioen. Hij is als vakauteur verbonden aan meerdere publicaties van Reedbusiness, Kluwer en The Question Library. Uitgebreide informatie over de verschillende pensioensoorten en -regelingen, fiscale aspecten. Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Dan moet dit deel afgezonderd worden, waarna het daarvoor geldende tarief hierop wordt toegepast. Dagblad 'De Telegraaf', Kunstproject in Gorichem door P. Goed te weten dat het PME-pensioen u veel mogelijkheden biedt. Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 30 uur tot 17 30 uur.

Assurantieadviseur in pensioenen, sparen en andere verzekeringen. Vita Brevis Ars Longa Catalogus met Judith Herzberg, Evelyn Jansen, Ton Kraayeveld. In voorgaande gevallen kan de werkgever rechtspersoon zelf de uitvoering van de pensioentoezegging op zich nemen, of anderszins verzorgen. Bijvoorbeeld 40 dienstjaren bij deze werkgever na het bereiken van de 25-jarige leeftijd. Met het PME-pensioen biedt u een arbeidsvoorwaarde aan uw werknemers. Procedure, reglement, jaarverslagen en voorbeeldzaken. Pensioenadvies voor aanvullend pensioen, collectief pensioen en gouden handdruk. Informatie over lijfrente, pensioen en gouden handdruk. De Volkskrant, Foto van schilderij in Beeldende Kunst; Opmaat, 7 mei. Van de thans zitting hebbende leden zijn negen werknemersleden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad en zes werkgeversleden benoemd door de directie van Corus Nederland BV.

Over de eindloonregeling, het flex-pensioen en het prepensioen. Verantwoordelijk voor de uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiŽle ondersteuning bieden aan erkende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. Bevat informatie over de organisatie en de pensioenregelingen van Philips-werknemers in Nederland. Over de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Pensioenverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn. Informatie voor de huidige en voormalige werknemers. De pensioenregeling is vastgelegd in een pensioenreglement. Financieel adviseur tegen een provisieplafond inclusief een interactieve pensioencheck. Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de regering en de politieke partijen. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Beheer. Nieuws, pensioenvormen, informatie over vut-regelingen en flexibele pensioenen. Dordrechts Museum, Drie genomineerden voor de Ary Scheffer beurs groep. Ontwerpschets voor kunst in de tunnel, Het Tunnelsyndroom Dordrecht.

Onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank helpt bij de beperking van pensioenbreuk bij werkloosheid. Leeuwarder Courant, Bouw en Jansen zetten kijker aan het werk, 27 jan. Nieuws, links, algemene informatie en overzicht van de betrokken wetten. Drents Groningse Dagbladen, Door reiskoorts bevangen, 1 dec.