Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen
Waarborgsom - Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd. Bovenstaande regels gelden ook voor geliberaliseerde woningen. Elk stuk gereedschap kent een waarborgsom die vooraf dient te worden betaald... meer

Software voor boekhouding op een PC, lokaal netwerk of via het internet
Boekhouding - Offline beheer van kasboek of huishoudboekje op basis van de door internetbankieren beschikbare gegevens. Productinformatie en de mogelijkheid de software te downloaden. Nieuws, algemene informatie, producten, referenties en een selectie links... meer

Wat niet verplicht wordt gesteld is het elektronisch aangifte doen zelf
Electronische aangifte - Binnen een paar minuten was mijn aangifte weg en ontving ik een digitale bevestiging met daarop het tijdstip van ontvangst. Het moet zijn geïnstalleerd in dezelfde map als MKBoek... meer

In het scherm Resultaat premieberekening ziet u de premie voor de basisverzekering en de eventuele aanvullende pakketten die u hebt geselecteerd
Premie - Daarnaast neemt de overheid een aantal aanvullende fiscale maatregelen waardoor de premie voor iedereen betaalbaar blijft. Woonde u in het buitenland maar betaalde u loonbelasting in Nederland, dan was u wél verplicht u te verzekeren en moet u een boete betalen als u zich niet binnen vier maanden nadat u in Nederland bent gekomen, heeft verzekerd... meer


Er is een Raad van advies die het College adviseert over algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming Persoonsgegevens

Deze informatieplicht geldt niet als de betrokkene al op de hoogte is van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de staat. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Een afschrift van het rapport wordt toegezonden aan de in artikel 66, eerste lid, bedoelde verantwoordelijke. Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Indien het College vaststelt dat een overtreding als bedoeld in artikel 66, eerste lid, is begaan en dat daarvoor een boete dient te worden opgelegd, maakt hij daarvan rapport op. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Het ministerie van Justitie heeft een Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens uitgebracht. Het College kan bijvoorbeeld bij overtredingen van de wet een dwangsom opleggen. Het College van Bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur. Burgerlijk Wetboek, voor zover degene die door deze verwerking wordt getroffen, daartegen bezwaar heeft. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese Commissie gemeld. Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week gemeld. De leden stellen een verdeling van taken vast en betrekken hierbij zoveel mogelijk de buitengewone leden. Er geldt een sterkere informatieplicht van degene die gegevens over iemand verwerkt.