Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Reiskosten belasting - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

Aan dit model bezwaarschrift valt nog veel te verbeteren
Belastingdienst Bezwaarschrift - Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om een fiscale procedure te voeren. In voorgaande wordt gesproken over nevenactiviteiten en hoofdactiviteiten. Het gaat dan niet om stichtingen maar om individuele ringers die hun kosten als gift hebben aangemerkt... meer

Uitkering in aandelen, meestal uit de belastingvrije agioreserve
Belastingvrije Agioreserve - Beleggingsfonds dat wordt beheerd door professionele beheerders. Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling. Aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot... meer

Beleggers die in vastgoed-CV's of -maatschappen willen beleggen, doen er daarom goed aan om eerst zicht te krijgen op alle kosten
Beleggen in vastgoed - Het doel van het fonds is het realiseren van een inkomensstroom met een hoge mate van stabiliteit en voorspelbaarheid. Het fonds is een commanditaire vennootschap en investeert direct in 783 appartementen in Duitsland in de regio Hannover, Kassel en Bielefeld... meer


Een voorbeeld is als er geen hypotheek gevonden kan worden.

Een voorbeeld is als er geen hypotheek gevonden kan worden. Vaste rekening waaruit premiebetalingen voor verzekeringen worden betaalt. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Een of meerdere clausules in de koopovereenkomst waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. Aandelen doen het goed als de economie goed loopt, want dan wordt er door consumenten veel besteed en maken ondernemingen mooie winsten.

Per 1 januari 1990 komen diverse premies voor rekening van de werknemer. Rentevergoeding over het in de verzekering opgebouwde kapitaal. De rentelast niet betalen, maar optellen bij de hypotheeksom. Zijn leeftijd is dan 31 jaar en hij heeft een arbeidsverleden van 8 jaar. Zoals u weet is de toekomstige groei van de economie van groot belang voor het koersniveau van de beurs. Een mogelijkheid om bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde een levensverzekering door te laten lopen zonder premies af te dragen. Ter vergoeding ontvangen werknemers een toeslag op het inkomen. Verzekering die tot uitkering komt bij overlijden van de verzekerde.

Na afloop van een rentevaste periode ontvangt u automatisch een nieuw rentevoorstel van de geldverstrekker. De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Periode waarin het mogelijk is om op elk gewenst moment de rente voor een bepaalde periode vast te zetten tegen de op dat moment geldende rente.