Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Met opgeheven hoofd gaat Rotterdam Basketbal de zomer in
Stad rotterdam verzekeringen - Bij Centraal Beheer Achmea regelt u al uw zakelijke verzekeringen met n telefoontje. Een groot deel van de aansluitingen is afgemonteerd in een opvoerzuil. Verzekeringen van eigendommen van particulieren en bedrijven... meer

BeroepskostenKosten die u maakt in het belang van het werk
Beroepskosten - Beroepskosten zijn de kosten die u maakt in het belang van het werk. Dat heeft nu bepaald dat dit onderscheid in fiscale behandeling inderdaad discriminerend is en dat er geen goede rechtvaardiging voor bestaat... meer

Zorgverzekaar voor particuliere zorgverzekeringen en ziekenfonds
Vlaams neutraal ziekenfonds - Er is dan geen verschil meer tussen ziekenfonds of particulier. Deze community gaat over ons buitenverblijf op een camping in Maurach am Achensee. Zorgverzekeraar Ziekenfonds en particulier, individueel en collectief... meer

Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP
Wao ontslag - Dat betekent dat rechtshulp, bijvoorbeeld via een vakbond, noodzakelijk is alvorens je bij een internetbedrijf in dienst treedt. Dit kan dus ook tijdens de eerste twee ziektejaren... meer


Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk.

De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Hier vindt u een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking, waarin de waarde van een onroerende zaak is vastgesteld. Als premiegrondslag kan hier echter geen gebruik gemaakt worden van het brutoloon-SV. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt. De afschaffing van de franchise maakt arbeid duurder. De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris. Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk. De salaristechnische exercitie bij 3 en 7 is nodig om de juiste loonheffing bij 6 te berekenen. Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem.

Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. Uw eigen model moet minimaal de gegevens bevatten van het model van de Belastingdienst. Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen. Correcties moeten gerealiseerd worden door wijziging van percentages.