Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Tol makelaardij help u bij executiewaarde door geheel Noord-Holland
Executiewaarde - Als u de executiewaarde nog niet heeft laten bepalen door een taxateur, dan berekent Bank of Scotland deze waarde automatisch aan de hand van de ingevoerde koopsom. Vaak is de eerste termijn eenmalig hoger dan in de offerte is vermeld... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer

Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt
Jaarinkomen - Jaarinkomen dat op uw laatste loonstrook van het voorgaande kalenderjaar staat. Dit is het gedeelte van de huur dat voor de berekening van de huurtoeslag nodig is. Het jaarinkomen minus de franchise is de pensioengrondslag... meer

In totaal zullen in verband met de claimemissie maximaal 6
Claimemissie - Zoals uit het bovenstaande blijkt ben ik niet van plan om de claimemissie indien dat al mogelijk zou zijn ongedaan te maken. Het is mij niet bekend hoe de besluitvorming in de raad van commissarissen is verlopen... meer


Dutch Wealth Services geeft vermogensadvies en begeleiding bij implementatie van diensten en adviezen.

Vermogensadvies

Dutch Wealth Services geeft vermogensadvies en begeleiding bij implementatie van diensten en adviezen. Op basis van duidelijke afspraken over het te volgen beleid nemen wij alle dagelijkse beslissingen. Advies op maat, online sparen en beleggen in aandelen en beleggingsfondsen voor particulieren. Kairos richt zich op stabiele vermogensgroei waarbij de richting van de aandelenbeursen van ondergeschikt belang is. Vooral die particulieren die door het winnen van een loterij of door een erfenis in een keer een grote som geld hebben ontvangen. Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst te kunnen beschikken over een grotere som.

Kleine zusterorganisatie van Delta Lloyd, gespecialiseerd in beheer van privévermogen met behulp van beleggen in aandelen en obligaties. Doel is het begeleiden van plotseling vermogende mensen naar een grote mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. De mogelijkheden voor particuliere beleggers groeien bijna dagelijks. Aanbieder van beleggingsdiensten met onder meer wereldwijde aandelen, obligatiebeheer, gestructureerde en alternatieve en hedge funds producten. Vermogende particulieren en ondernemingen kunnen bij Rating terecht voor een advies op maat en persoonlijke begeleiding. Ons specialisme is het begeleiden en adviseren van vermogende particulieren.