Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Belastingdienst en vanwege zekerheden voor de stille vennoot
Belasting Aangifte Converteerbare Personeels Obligaties - Een pfp is erg nuttig, ook voordat je aan een eigen bedrijf begint. Stukken betreffende de overdracht van eigendom van een pand aan de zuidzijde van de Rozengracht De Klarenbeek, later nr... meer

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Belasting schijven - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen
Belastbaar inkomen - Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Een vorm van de omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap... meer

Op deze pagina treft u antwoorden aan op de meest voorkomende belastingvragen
Bouwdepot Rente Belasting - Het bedrag aan eigen inbreng wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag, zodat u op een lagere hypotheek en dus lagere lasten maar minder belastingvoordeel uitkomt. Bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen... meer


Door de samenvoeging van het Ministerie van Oorlog en dat van Marine ontstaat het Ministerie van Defensie.

Hoewel het ministerie grote inspanningen heeft geleverd om het materieelbeheer te verbeteren, zijn hierdoor geen onvolkomenheden opgelost. Lees alles over hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Daarnaast komt kort de geschiedenis van het vliegveld aan bod, en wordt ingegaan op de vliegbewegingen vanaf Twenthe en de bestrijding van overlast voor omwonenden. Het beroep dat op dit moment op de Nederlandse krijgsmacht wordt gedaan is groot. Onder leiding van aalmoezenier Czarek Lubinski werden namelijk drie militairen van de Deployment Task Force in Zuid-Afghanistan gedoopt. Het radioprogramma Tijd voor Twee volgt in de maanden juli en augustus vijf mensen die hard doorwerken deze zomer. De verhuizingen in Den Haag zullen, onder coordinatie van het Mondial Movers kantoor in Alblasserdam, worden uitgevoerd door Mondial van der Velde 't Veentje Verhuizingen en Mondial De Haan Verhuizingen. Verder zegt hij toe bijna alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op te zullen volgen. Midden in de bouwwerkzaamheden vond vrijdag 30 juni op de basis Tarin Kowt in de provincie Uruzgan een opmerkelijke kerkdienst plaats. De relatie tussen de Marechaussee en Schiphol is altijd boeiend en dynamisch. Door middel van deze brochure willen wij u informeren over de taken en organisatie van Vliegbasis Twenthe.

Hiermee komt vooruitlopend op de officiŽle sluiting een einde aan de operationele status van de Vliegbasis Twenthe. De eerste landelijke naturalisatiedag op 24 augustus is een goed initiatief. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. En dus ook voor mensen met een handicap of beperking. Twee interessante organisaties, waarover ik dagen kan vertellen. Het materieelbeheer heeft te kampen met verouderde ICT-systemen en een gebrek aan administratieve discipline. Een bepaling omtrent een bewaartermijn in een privacyreglement kan slechts een maximale bewaartermijn bevatten. HulpmiddelenDrempels Weg staat voor een toegankelijk internet voor iedereen. Het privacyreglement Bestand medische dossiers Centraal Medisch Archief roept dan ook geen bewaarplicht in het leven.