Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Je doet aangifte van je inkomsten met een T-biljet of een aangifte-diskette
Inkomsten uit overige werkzaamheden - Je doet aangifte van je inkomsten met een T-biljet of een aangifte-diskette. Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer... meer

Voor de goede orde is hierna vermeld de procedure van aanmelding voor cq
Aandelen aan toonder - Voor de goede orde is hierna vermeld de procedure van aanmelding voor cq. De werkgroep heeft inmiddels de bijgevoegde interim-rapportage opgesteld. Hieraan voorafgaand is het nodig dat op een ontwerp van de akte vanoprichting de verklaring van de Minister van Justitie is verkregen, dat hemvan bezwaren niet is gebleken... meer

De buitenlandse uitlener te vragen rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst
Loon belasting - De buitenlandse uitlener te vragen rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Een hypotheekofferte blijft een beperkte periode geldig. De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het eigendom, dan wel het gebruik van een huis, dan wel voor beiden... meer


Bestuursorgaan - .. meer


Diverse posten kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden.

Belastbaar Inkomen

Er wordt alleen gepraat over je inkomen invullen zoals deze op je jaaropgave vermeld staat. Je jaaropgave zoals deze door je werkgever wordt verstrekt heeft uiteraard geen hypotheekrente. Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken. In het programma kunt u voor de eerste 6 polisjaren extra premiestortingen ingeven. Anders is het wanneer jullie verzamelinkomen E41000 is,als hier al de renteaftrek bij in zit.

Voor het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 gelden verschillende tarieven. Het omgekeerde is het geval indien u de looptijd langer dan 30 jaar neemt. De hoogte van de belastingaftrek is mede afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Vergunning ingevolge de woningwet nodig voor het bouwen of verbouwen van een gebouw. Inkomen dat in het buitenland wordt belast dan wel doorvoor vrijgesteld is, moet ook worden meegeteld. De maandlasten worden weer opnieuw berekend zonder extra premiestortingen dus. Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Voor resultaatgenieters met een relatief laag bijdrage-inkomen komt er vermoedelijk een overgangsregeling om negatieve inkomenseffecten te compenseren. De belastingtelefoon zegt dat de hypotheekrente niet meegerekend afgetrokken moet worden.