Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Zijn belastingen die over goederen en diensten worden geheven
Indirecte belastingen - Bij de uitvoer van producten van een lidstaat naar het grondgebied van een andere lidstaat mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is... meer

Hier opvolgend ging Pinokkio aangifte doen van de diefstal van de geleende auto waarmee hij die dag een proefrit maakte
Aangifte diefstal - Een bewoner sloeg een houten paal in de grond en raakte hierbij de hoofdgasleiding. Een onbekende man zou in de auto zijn gestapt en er mee weggereden zijn. Nederlandse toeristen die op vakantie bestolen worden, dat is niets nieuws... meer

Ik krijg 1000 euro terug Maar er was wat mis gegaan met mijn aangifte
Belastingdienst aangifte - Belasting Adviesbureau Bedum verstrekt fiscale adviezen, verzorgt belastingaangiften voorparticulieren en ondernemers. Als het nou iedere dag meer dan 50 km is is het een ander verhaal... meer

Informatie over ontslag, werkloosheid en sociaal sociale zekerheid
Ontslag regeling - Medewerkers hebben daardoor langer recht op een hoger inkomen dan wanneer zij waren ontslagen. Tot dusverre is alleen bij de faculteit Informatica een grote reorganisatie in gang gezet... meer


Dit betreft 31 procent van alle ondervraagde inleners N=1.

Premie Be

Zich inspannen in het kader van de besteding van de `vrije tijd'. Onder werknemers ligt dit percentage hoger, namelijk op bijna 85 procent. Een ander voorbeeld is de zeggenschap over arbeidstijden. Het aantal dienstverbanden per dag gemiddeld over de dagen in een periode. Van deze groepen is bekend dat zij een hoger verzuim kennen. Tevens wordt een actueel oordeel over de situatie van de zieke werknemer opgesteld. Voor uitzendkrachten gebeurt dit door 85 procent van de inleners. Een werknemer verricht in geval van ziekteverzuim geen werkzaamheden. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen werk en vrije tijd.

De werknemer meldt zich ziek bij de leidinggevende of een andere, tevoren aangewezen persoon. In de volgende paragrafen gaan we kort in op dit wettelijk kader. In de volgende paragraaf vatten we dit model kort samen. Dit laatste geldt ook voor de zakelijke dienstverlening en de metalectro. Inleners uit de telecommunicatie zijn het juist minder vaak eens met deze stelling. In de volgende paragraaf geven we een toelichting op dit model.