Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De stijgende omzetten op de Amsterdamse optiebeurs hebben een nieuw hoogtepunt bereikt
Optiebeurs - De stijgende omzetten op de Amsterdamse optiebeurs hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. De rente voor kortlopend krediet, ook geldmarktrente genoemd. Bezit van een obligatiemantel zonder de daarbij horende rentecoupons... meer

Met de verzekeringen van Agis Zorgverzekeringen weet u zeker dat u goed zit
Auto verzekering berekenen - Praktische gevolgen Ontdek hier de praktische gevolgen van de nieuwe zorgverzekering voor u zelf. Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt... meer

Je functie bepaalt welke rol je tijdens een dergelijk gesprek inneemt
Functionerings gesprek - Doelgroep Ieder die uit hoofde van zijn functie dit soort gesprekken regelmatig moet voeren. Zijn gezicht zat onder zijn eigen plas, echt heel viezig en zielig. Je functie bepaalt welke rol je tijdens een dergelijk gesprek inneemt... meer

Ook bij Videoland Nederland kunnen ondernemers terecht voor allerlei vragen
Ondernemer worden - Ook bij Videoland Nederland kunnen ondernemers terecht voor allerlei vragen. SenterNovem verstrekt de certificaten en het vignet Leren Ondernemen. Ik wil graag actief aan de slag met het thema Ondernemerschap en Onderwijs... meer


Directe Belastingen duurt 12 dagen en start jaarlijks in januari.

Een grootheid wordt in het basisjaar op 100 gesteld. Dit voorstel stootte echter op fel verzet van tal van lidstaten en bijgevolg kon er geen enkele vooruitgang worden geboekt. Het winst en salaris gat tussen de gewone burger en de elite is nog nooit zo groot geweest. Dus te stoppen met het Romeinse Brood en Spelen en Verdeel en Heers spelletje dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer maakt. Een groot deel van de inkomsten van de overheid bestaat uit boetes. Sinds het uitkomen van deze cijfers is er wel het e. Recordsubsidies van onze overheid aan Multinationals die toch al record winsten maken. Volksvertegenwoordigers in de ware betekenis van het woord dus. Maar lagere rente, betekent ook lager rendement op pensioenvermogen. In het laatste geval moet de werkgever zijn plannen veranderen of intrekken.

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is de voornaamste kostenpost de buitenlandse dienst. Europese gremia blijft Nederland pleiten voor harmonisatie. Tienduizenden mensen die afhankelijk zijn geworden van de gaarkeukens. Staat toe te staan in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen II. De Staten zorgen voor de vereiste bekendmaking van dit Memorandum.