Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Gymnic, de grote gymnastiekbal, die bestand is tegen een belasting tot 300 kg
Belasting aangifte - Met het omvormen van de huursubsidie naar de huurtoeslag er wordt nu berekend op basis van het huidige inkomen, is de vangnetregeling overbodig geworden. Voor oldtimers is de APK-plicht respectievelijk beperkt of vervallen... meer

He, dit zijn data-files, en het execute-bit staat 3 maal op, dat vind ik totaal onacceptabel voor privacy-gevoelige software zoals een belasting-opgave proggie
Belasting Opgave - Ze kunnen daar niet zo goed met kritiek omgaan omdat ze alles zelf beter menen te weten. Natuurlijk zijn hier andere schriftelijke afspraken over te maken. Ik kan mij goed voorstellen dat u zich aan sommige spotjes ergert, maar over het algemeen denk ik dat de spotjes hun doel dienen... meer

Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot
Bouwdepot - Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot. Vrij op naam wil zeggen dat overdrachtskosten en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen... meer

De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening
Belastingvrije som - Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel... meer


Deze Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang.

Belastingdienst Kinderopvang

Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. De Wet kinderopvang verplicht werkgevers niet tot een bijdrage. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting een oudercommissie te hebben. BetalingDe Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de toeslag in aanmerking komt.

In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen. Het kinderdagverblijf brengt maandelijks 615 euro in rekening, op jaarbasis 7. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Bijdrage van de gemeenteEen aantal doelgroepen kan naast de tegemoetkoming van het Rijk ook aanspraak maken op een bijdrage van de gemeente. Deze Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang.

Als een werkgever niet meebetaalt aan kinderopvang, zorgt het rijk voor compensatie. Alle informatie op FiscaalTotaal gedurende twee weken, met uitzondering van de Tools. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Het Rijk geeft in speciale gevallen een extra tegemoetkoming. De verhoging van de tegemoetkoming geldt zolang de soort opvang niet verandert.

De tegemoetkoming van het Rijk is niet voor iedereen hetzelfde. Hierdoor zijn wij ook genoodzaakt om onze facturering aan te passen. De buitenschoolse opvang brengt 285 euro in rekening, per jaar 3. Let u op de uurprijs van de opvang; een tegemoetkoming kunt u ontvangen tot de maximum-uurprijs. Bent u een alleenstaande ouder, dan ontvangt u geen werkgeversbijdrage via een echtgenoot of huisgenoot. Kiest u een duurdere soort opvang, dan komt de meerprijs niet voor tegemoetkoming in aanmerking. Nadat u een kindercentrum of een gastouderbureau heeft gekozen, sluit u daarmee een overeenkomst. Deze verdeling suggereert dat elke partij een derde deel van de kosten draagt, maar dat is maar schijn.