Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Rijtuigen belasting - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

In het nieuwe belastingstelsel is elke partner belast voor het eigen inkomen
Aftrekposten eigen woning - Elke box kent in dit nieuwe systeem eigen tarieven en vrijstellingen. Wie 65 jaar of ouder is, komt in aanmerking voor een extra vrijstelling van maximaal 49. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld... meer

Over het fonds, de pensioenregeling en de deelnemersraad
Pensioen nederland - Informatie over lijfrente, pensioen en gouden handdruk. Veel mensen houden vaak geen rekening met hun leven na een pensionering. Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro... meer

Veel ziekteverzuim kunt u voorkomen door uw personeel te testen
Kosten Psychisch Verzuim - Altrecht Utrecht, Symfora Amersfoort, en Meerkanten Ermelo. Zij moeten de afspraken uit het sociale akkoord omzetten in meer concrete CAO-afspraken. In bijgaande brief formuleer ik mijn standpunt over dit advies... meer


De transportakte wordt ook wel overdrachtakte genoemd.

Transportakte

Verkoop-akte van een huis en erve in de Passeerdersraat door J. Dit gebeurt nadat u het koopcontract heeft getekend. Overeenkomst van huur en verhuur en afbraak betreffende de Palmdwarsstraat 26 door de Vereeniging met W. Bij voldoende overwaarde kunt u een tweede hypotheek op uw woning nemen om bijvoorbeeld extra geld voor een verbouwing vrij te maken. Het lijkt mij echter het meest logisch dat in ieder geval een van de huisjes van Oeijken Hendricks bij Van Bergen terecht is gekomen. De kosten voor de officiŽle akte, die door de notaris moet worden opgemaakt bij de koop of verkoop van bestaand onroerend goed.

De notariskosten voor de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar. Met de voorlopige koopakte kan de koper naar de bank voor de financiering. Reeds op 20 maart daaropvolgend verkreeg Jacob de Groot van het college van burgemeester en wethouders vergunning om de schuur af te breken en een schutting te bouwen op de plaats van de ingang van de schuur. De kosten van de notaris zijn fors en verschillen per notaris. Bij een geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. Bij het afsluiten van een hypotheek of het kopen van een huis moet u naar de notaris om de afspraken vast te laten leggen. Dat zou dan later weer afgesplitst kunnen zijn als het stalletje van Faas Wesdijk en Maijken Tillaerts. Petrus Hammius had dit huis en erf waarschijnlijk geŽrfd van Jan van der Ham.

Pieter Kooy had het huis met erf, stalling en schuur op 23 juni 1768 gekocht van Pieternel van Es, weduwe van Izak van Aken. Uw huis dient daarbij als onderpand, tot meerdere zekerheid van de bank.