Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening
Belastingvrije som - Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel... meer

In sommige gevallen is ook een zogenaamde middelrente mogelijk
Middelrente - In sommige gevallen is ook een zogenaamde middelrente mogelijk. Als u voordat uw rentevaste periode afloopt, wilt overstappen naar de huidige marktrente, kan dat altijd. De service aan een klant met betrekking tot de aan hem geleverd produkt... meer

Polen stelt voor de lage tarieven tot het einde van 2007 te verlengen
Btw tarieven - Polen ligt als enige EU-lidstaat nog dwars bij de Europese afspraken om het lage btw-tarief toe te staan voor arbeidsinstensieve diensten, zoals schilderen en stucadoren. Bij Mobella krijg je kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs... meer

Hierin wordt je verzocht om aangifte te doen over het voorgaande jaar
Aangifte inkomstenbelasting - Het tarief bevat de volgende werkzaamheden; persoonlijke intake, kopieerwerk, verzorgen van aangifte, versturen van aangifte en verzenden van aangifte naar klant. Curator zelf geeft aan dat het niets oplevert, dus wil niets doen... meer


De staatssecretaris bedankt de Raad voor het advies.

De staatssecretaris heeft laten weten het advies van de Raad niet te willen volgen. In aanwezigheid van de voorzitter van de Subcommissie dhr. Enkele leden zijn voor toekenning van pensioen, anderen willen dit alleen toestaan in zeer bijzondere gevallen. De Raad heeft geen bemoeienis met ziekenfondsen, maar wel met de uitvoering van de Ziektewet. Instelling van een technische commissie die het advies voorbereidt. Ingekomen een brief van de minister over deze zaak. Runikam beschikt over de ruime ervaring en een goed gevulde gereedschapskist om organisaties doelgerichter en doelmatiger te maken. Bij schade helpt Schadehulp u snel en efficiŽnt bij uw schadeafwikkeling. Ik zou toch die extra's weghalen voor je het bericht wegstuurd. Resultaat was de wet van 25 mei 1962 Staatsblad 205]. Instelling van een nieuwe werkcommissie door deze commissie en de Commissie Gezinsinkomsten gezamenlijk die zich buigt over de kosten die gemoeid zijn met verschillende systemen van premie-inning. Het betreft een door de minister van Justitie aangekaarte technische herziening.

De raad adviseert de minister de onverenigbaarheid van dit fonds en het lidmaatschap van de raad ongedaan te maken. De leden van de Raad ontvangen een maandverslag en een besluitenlijst van het dagelijks bestuur. De staatssecretaris heeft besloten de premie niet te verlagen. Uit de vrije en de wettelijke reserve is een renteloze lening verstrekt. Besloten dat de antwoorden hierop voor 1 juli binnen moeten zijn en dat de hearings op 11 juli zullen plaatsvinden. Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 juni 1961.

Enkele leden beklagen zich dat de agenda zo weinig punten bevat. Raadslid Muntendam doet enkele mededelingen over beraad dat gevoerd wordt binnen de Kon. Herinstalleren dus en vervolgens alles eens goed organiseren op die pc. Besloten aan de Raad mede te delen dat geen WW-uitkering mag worden verleend. Na enige discussie wordt besloten dit punt van de agenda af te voeren. Een minderheid van de Raad kan zich ook hiermee niet verenigen.