Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Er worden enkele afspraken gemaakt hoe tijdens hearings te werk te gaan
Advies p - Bespreking van een door de secretaris gemaakte notitie over de hearing punt 4. De meeste raadsleden zien een arbitrageregeling bij geschillen als een laatste noodmiddel. Besloten wordt te wachten op de uitslag van een gesprek van het Presidium met de minister... meer

En dat terwijl de historische volatiliteit een stuk lager was
Volatiliteit - Technische analisten kijken vaak met meer dan gewone belangstelling naar dergelijke grafieken om aan de hand van situaties waarbij sprake is van extreme volatiliteit een omslagpunt in de koersbewegingen te kunnen bepalen... meer

Als u stap 1 en 2 heeft doorlopen kunt u QuoteStream koppelen aan WallStreet
Wallstreet - Zodra dat correct heeft plaatsgevonden kunnen de koersen in WallStreet streamen. Iedere tick wordt direct doorgezonden naar de werkstations en hier onmiddellijk verwerkt in uw zelf ingestelde monitor, charts en portefeuilles... meer

Controleer altijd of u aangifte doet over het juiste tijdvak
Online aangifte doen - Doet u aangifte over een verkeerd tijdvak, dan zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Ja super dat adres! Elle mega bedankt! Dus blijkbaar heeft ze toch aan sommige mensen haar adres en telefoonnummer gegeven... meer


De hoogte van deze premie verschilt per zorgverzekeraar en de zorgverzekering.

Nominale Premie

Het kan zijn dat uw bedrijf of organisatie een collectief contract met een zorgverzekeraar afsluit zodat u korting op de premie krijgt. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Het is wel mogelijk dat ze premie moeten betalen voor een aanvullende verzekering. Daarnaast mogen zij als extra opties maximaal vijf eigen risico's aanbieden. Daarnaast neemt de overheid een aantal aanvullende fiscale maatregelen waardoor de premie voor iedereen betaalbaar blijft. Een korting is mogelijk bij een eigen risico of als u deelneemt aan een collectief. De hoogte van deze premie verschilt per zorgverzekeraar en de zorgverzekering.

De belangrijkste wijziging in de wet is dat brom en snorfietsen voorzien moeten worden van een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. De wetgevingsnotitie bevat de uitgangspunten voor de nieuwe wet, die in 2007 in werking moet treden. Om de nieuwe zorgverzekering betaalbaar te houden, heeft de overheid een aantal compenserende maatregelen getroffen. Mensen hebben er recht op tijdig te weten waar zij aan toe zijn. Nieuw in het pakket is de kortdurende korter dan een jaar geestelijke gezondheidszorg, die wordt overgeheveld uit de AWBZ. In de media is verwarring ontstaan over het recht van vrije keuze van zorgverleners en -instellingen. Als u zich wilt verzekeren voor alternatieve zorg, dan kunt u dit doen via een aanvullende verzekering. Tegenwoordig slaan de agrarirs veelal het hooi niet meer binnen op maar laten het in folie verpakken en slaan deze op afstand van de boerderij op. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met het huidige ziekenfondspakket en omvat onder meer geneeskundige zorg, mondzorg en pharmaceutische zorg. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de nieuwe zorgverzekeraar. Alternatieve geneeswijzen maken daarvan geen deel uit. Volgens mij ga ik er flink op achteruit als ik volgend jaar ruim 1. Het pakket van de nieuwe zorgverzekering komt in grote lijnen overeen met de huidige dekking van het ziekenfonds.

Woonde u in het buitenland maar betaalde u loonbelasting in Nederland, dan was u wl verplicht u te verzekeren en moet u een boete betalen als u zich niet binnen vier maanden nadat u in Nederland bent gekomen, heeft verzekerd.