Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en Nieuw Burgerlijk Wrtboek kunnen relevant zijn bij een juridische afwikkeling van discriminatie
Burgelijk wetboek - De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en Nieuw Burgerlijk Wrtboek kunnen relevant zijn bij een juridische afwikkeling van discriminatie. Bij het aangaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden... meer

Als u een verzekering wilt beŽindigen, omdat u vindt dat u het risico in de toekomst zelf kunt dragen, dan is dit alleen mogelijk aan het einde van de contractstermijn
Verzekering opzeggen - Als u een verzekering wilt beŽindigen, omdat u vindt dat u het risico in de toekomst zelf kunt dragen, dan is dit alleen mogelijk aan het einde van de contractstermijn. In de praktijk zal de verzekeraar meestal de teveel betaalde premie restitueren... meer

Adviesraad van de Nederlandse regering en parlement over energiebeleid
Energie sparen - Een andere slachterij gebruikt nu 20 procent minder energie. We praten over onze eetlust, onze trek in hamburgers. Het doel van de vereniging Sunergy is het bevorderen van de opwekking van duurzame energie, met name zonne-energie... meer

Voor het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 gelden verschillende tarieven
Belastbaar inkomen - Uw inkomsten kunnen dus in het algemeen niet dubbel worden belast. Voor verliezen in box 2 geldt een bijzondere regeling. Een overzicht van de kosten vindt u in de tabel bijkomende kosten... meer


De gemeenteraad bepaalt welke belastingen er in een gemeente worden geheven.

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Mensen denken vaak dat het geen zin heeft kwijtschelding aan te vragen. De grootste inkomstenbron van de gemeenten bestaat uit rijksgelden. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen er in een gemeente worden geheven. Voor inwoners van 65 jaar of ouder geldt een afwijkende regeling. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over het al dan niet toekennen van gedeeltelijke kwijtschelding. Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing. Dan kan het nog zo zijn dat u voor een deel kwijtschelding kunt krijgen. Als de betaalcapaciteit nul of minder is, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen, tenzij u vermogen of bezittingen hebt. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad.

De kans op kwijtschelding is daardoor veel groter geworden. Wethouder Joss Tabak testte het ov! Zij wil haar ervaringen bespreken met connexxion. De gemeenteraad bepaalt ook waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Als u over eigen vermogen beschikt, heeft u geen recht op kwijtschelding.

EisenOm voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens uitkomen en mogen uw schulden niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. In deze rubriek een selectie van de belangrijkste evenementen . Het verschil tussen uw netto-inkomsten en de bovengenoemde bedragen is de betaalcapaciteit. Een aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om in aanmerking te komen. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. De gemeente heeft de bevoegdheid om zelf de exacte regels vast te stellen. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de Sociale Dienstverlening. Op het inlegvel staat informatie over normbedragen. Beleef Breda in augustusIn onze stad is altijd wel wat te beleven.