Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof
Belastingkamer - In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof. Advocaten-Generaal een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd door het wisselen van stukken... meer

Wanneer u uit Nederland emigreert, krijgt u in veel gevallen een conserverende aanslag opgelegd
Conserverende aanslag - Op basis hiervan tracht de Nederlandse fiscus haar heffingsrechten te behouden. Vervolgens dient u te bezien wat dan te doen staat. Tot het overlijden van de belastingschuldige is er geen sprake van een rechtens afdwingbare, opeisbare schuld in de zin van artikel 20, derde lid, SW... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Ik probeer nu al dagen de belastingaangifte de deur uit te zenden
Aangifte verzenden - Ik probeer nu al dagen de belastingaangifte de deur uit te zenden. Op de ochtend van 2 mei kreeg ik echter te horen dat ik een nieuw kamertje kreeg toegewezen in een huis wat volgend jaar gesloopt gaat worden... meer


De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening.

Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening. Ruilen met de buurvrouw en elkaar betalen is wellicht een oplossing. Soms kunt er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris. Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren. Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt. Drijft u samen met anderen een IB-onderneming firma, maatschap, etc. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Ook valt niet op grond van draagkracht te beredeneren dat alleenstaanden meebetalen aan partnerpensioenen ten behoeve van partners die elk over een eigen inkomen met eigen pensioenopbouw beschikken. Bij genoemde inkomensniveau's bedragen de verschillen van f 130 tot f 155. Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis.

Dit bedrag valt voor de meestverdienende partner in het hoogste belastingtarief van 52 procent de hoogste belastingschijf. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. Het nieuwe belastingstelsel kent geen tariefgroepen maar heffingskortingen. Alleenstaanden worden onderhoudsplichten voor gezinnen opgelegd die het vaak veel beter hebben dan zijzelf. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. In plaat van het oude belastingstelesel komt het boxenstelsel. Het nieuwe belastingstelsel is zijn tweede jaar ingegaan. Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te betalen. Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar. Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.