Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het betekent dat u minder belasting hoeft te betalen
Teruggave belasting - Het betekent dat u minder belasting hoeft te betalen. Ze vallen onder de aftrekposten die u in mindering kunt brengen op het inkomen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen... meer

Een uitsplitsing van het psychisch verzuim naar persoonskenmerken zie tabel 5
Premie be - Uitzendkrachten vormen een specifieke selectie van het werknemersbestand. Hierdoor is een vergelijking tussen verschillende uitzendkrachten mogelijk. Een uitsplitsing van het psychisch verzuim naar persoonskenmerken zie tabel 5... meer

In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof
Belastingkamer - In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof. Advocaten-Generaal een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd door het wisselen van stukken... meer

Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's
Waarde auto - Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's. De maximumbreedte voor de kolom is de grootste maximumbreedte van de cellen in die kolom, of indien die groter is, de opgegeven breedte voor de kolom... meer


De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris.

In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Forceer niets als het niet lukt om een akkoord te bereiken. Na het invullen van een vragenlijst vergelijkt de Salariswijzer uw inkomen met dat vananderen met inachtneming van ervaringsjaren, leeftijd, regio en de sector waarin uwerkzaam bent. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Op het loonstrookje kan men zien wat zijn brutoloon is, wat ervan is betaald en wat men netto overhoudt. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. Loonstrookje @ PersoneelAllerlei informatie over salaris en het loonstrookje, belastingen, employment benefits etc.

Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Het verzekerd loon definiŽren we als loon uit huidige dienstbetrekking. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken. Meestal stuurt de werkgever je deze binnen enkele dagen toe. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Een ieder die overweegt om parttime te werken doet er verstandig aan om de financiele consequenties te berekenen. De met een * gemerkte keuzes leiden niet tot een berekening van de salarisstrook. Voor de werkgever maakt het in beginsel niet uit wie de premie betaalt.