Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Een volledig aflossingsvrije hypotheek is in de meeste situaties niet mogelijk
Aflossingsvrij - Bij de reclamemakelarij is het precies andersom, zij stellen de zaken altijd gunstiger voor dan ze zijn, veel geschreeuw, weinig wol, en eigen haard, vertrouw nooit de gasten van de waard... meer

Het is waarschijnlijk niet lonend voor u om aangifte te doen
Aangifte 2004 - Het is waarschijnlijk niet lonend voor u om aangifte te doen. Verder zijn er verschillende brochures te bestellen. Wanneer u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, kunt u via uw belastingaangifte een deel van uw bijzondere ziektekosten terugkrijgen... meer

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Rijtuigen belasting - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer
Belastingkamer - In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Stop je rotzooi in je pc, dan komt er ook weer rotzooi uit, dat is alles. Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur... meer


De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken.

Bijzondere Ziektekosten

De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken. Wilt u in de rolstoel gaan sporten, vraag dan bij de gemeente een aparte sportrolstoel aan. Laat u echter niet afschrikken door het gemeentelijk beleid. Rolstoelen horen onderdak als ze niet gebruikt worden. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. Aanvullende pakketten voor medische zorg variëren in prijs van 59 euro tot 708 euro. De gemeente mag voor de verstrekking van rolstoelen geen eigen bijdrage vragen. De premies voor de tandartspakketten variëren van 59,5 euro minimaal pakket tot 540 euro meest uitgebreide pakket. Voor iedereen geldt dezelfde premie, ongeacht leeftijd, gezondheid of inkomen. Op 1 november van elk jaar zijn verzekeraars verplicht de premie voor het volgende jaar bekend te maken.

Sommige gemeenten vergoeden de extra kosten die u daardoor hebt. Verzekerden kunnen jaarlijks wisselen van zorgverzekeraar. Denk hieraan als u bijvoorbeeld met de rolstoel op vakantie gaat. Bejaarden moeten in de toekomst zelf betalen voor hun woning en huishoudelijke hulp. Onze Minister kan hieromtrent nadere regels stellen. Het aanmeten van een rolstoel kan binnen enkele weken afgerond zijn. De meeste gemeenten verstrekken rolstoelen en scootmobielen in bruikleen.