Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Hoe komen we nou op de opgelopen couponrente vraagt u zich af
Couponrente - Als u een obligatie koopt betaalt u de beurskoers plus de opgelopen couponrente vanaf de laatste couponuitkering. Berben's Effectenkantoor kan bij deze bank niet zelfstandig beschikken over het geld of de stukken... meer

Ik vraag me af hoe ik voor mijn eenmanszaak de voorlopige aanslag en betaling van de inkomstenbelasting verwerk op de balans
Voorlopige aanslag - Daarover betaalt u ook heffingsrente, maar hier werkt het lage percentage in uw voordeel. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, tips en trucs? Schrijf u dan nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief... meer

De technische wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten
Regeling organisatie en beheersing - Audit Alert wordt gewezen op een aantal bijzondere aandachtspunten en werkzaamheden. Active 24 HostingDedicated servers, Online backup, Sharepoint. In bijlage 2 van de Audit alert zijn de nieuwe wetteksten opgenomen, van de relevante bepalingen uit of krachtens het Burgerlijk Wetboek, zoals deze thans luiden... meer

Ook particulieren kunnen bij Perdo Plastic terecht
Particuliere verkoop - Bedrijf bij Brugge kweekt borderplanten, heesters, bomen en rozen, en verkoopt daarnaast tuinbenodigdheden en -decoratie. Biedt planten en tuinartikelen, vijvermateriaal, alsmede tuinontwerp en -aanleg... meer


De betrokken parlementaire commissie is de Economische en Monetaire commissie.

Elk artikel staat voor een beleidsdoel dat de regering wil bereiken. De laatste jaren hebben hier tal van wijzigingen plaatsgevonden. In de open economenbrief wordt daarom niet voor niets gesteld dat de EMU-criteria een "pro-cyclisch beleid in de hand werken". Discontopolitiek is een niet-verplichtend instrument. Begrotingsregels zijn de spelregels bij de uitvoering van het begrotingsbeleid. Natuurlijk is onafhankelijkheid belangrijk, maar dat is niet alles. De lidstaten coordineren hun economisch beleid binnen de Unie. Gebeurt dat in afstemming met goed budgettair beleid, dan kan Europa elke recessie aan.

De Unie kan initiatieven nemen ter coordinatie van het sociaal beleid van de lidstaten. Verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap. Zij moeten dan wel voldoen aan de criteria die gesteld zijn in de Gemeenschappelijke Richtsnoeren van het gezamenlijke Economisch Beleid. Dat was de essentie en in dat kader heb ik meegewerkt. Over deelname aan de euro beslissen de lidstaten van de Europese Unie die voldoen aan de criteria die gesteld zijn in de Gemeenschappelijke Richtsnoeren van het gezamenlijke Economisch Beleid. Voor andere lidstaten van de Europese Unie staat deelname open. Daartoe stelt de Raad van Ministers maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid. De Europese Centrale Bank geeft het Europees Parlement tekst en uitleg over de ontwikkelingen op monetair gebied. Stel bijvoorbeeld dat de overheid de economie wil afremmen. Dat hebben we bereikt en daar voel ik me bij thuis. Een ander thema in dit verband is het structuurbeleid.

In de ogen van de keynesianen kan het monetair dus wel degelijk het juiste effect hebben op de economie. De Europese Centrale Bank kan besluiten haar Europese besluiten, aanbevelingen en adviezen openbaar te maken. De betrokken parlementaire commissie is de Economische en Monetaire commissie. Natuurlijk rest nog een aantal onopgeloste kwesties. Tijdelijke afwijkingen van dit kader zijn mogelijk. De uitvinding van het bankgeld had hierdoor een revolutionair effect.

In een Unie van 25 zijn de landen eigenlijk de regioís. Europa, samen hebben bereikt sinds de tweede wereldoorlog. Het verslag bevat verder de staat van ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Het behoeft geen betoog dat ik die visie niet deel. Elk van deze drie instrumenten werkt via de kasreserves. Het hoeft dus niet meteen worden uitgegeven, maar kan ook worden bewaard. Renteverlaging is geen optie omdat dit de inflatie zal aanwakkeren. En dat gaf zelfs aanleiding tot politieke spanningen. Het Eigen Middelen Besluit regelt bovendien de roemruchte VK-compensatie. En dat betekent dat de overheid geld moet uitgeven. Voorstel voor een besluit tot toekenning van uitzonderlijke financiŽle bijstand aan Kosovo. Wim Duisenberg zelf besluiten of hij zijn termijn uitzit. De Europese Centrale Bank kan over aangelegenheden op de gebieden die onder haar bevoegdheden vallen, advies uitbrengen aan de instellingen, organen en instanties van de Unie en aan nationale autoriteiten.