Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Klop van de Algemene Begraafplaats Westerveld en omringende landerijen
Huwelijkse Voorwaarden In Hongarije - Inventaris van de inboedel van de Utrechtse Kruitmolen nr. Concept van een codicil, te schrijven op een zegel van zes gulden, opgemaakt voor J. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willemina door P... meer

Voor executiewaarde in Hoorn en omgeving moet u bij Tol Makelaardij zijn
Executiewaarde - Met andere woorden de duur van de eerste rentevaste periode. Verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren... meer


Bestuursorgaan - .. meer

Voor bijna iedereen heeft Hypotheektopper een oplossing
Advies hypotheek adviseur - Weliswaar is de rente fiscaal niet aftrekbaar, maar met de huidige hypotheekrente tarieven is de kans erg groot dat u veel goedkoper uit bent door uw bestaande hypotheek over te sluiten, dan door een krediet op te nemen... meer


De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV.

Netto Salaris Berekenen

De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. Na 25 tot 40 minuten weet je of je salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform je marktwaarde zijn. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. SalarischeckEen loonindicatie en een korte omschrijving van verschillende functies.

De loonbelasting blijven we onveranderd berekenen over het belastbaar loon. Het wettelijk minimumjeugdloon gaat uit van het bruto loon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Schaal van CarpVerdien je wat je waard bent? Zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden eigenlijk wel zo goed? Leg jezelf langs de virtuele meetlat. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Werknemers die gelijkwaardig werk doen, moeten voor dat werk gelijk worden beloond. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt.

Het totaal van deze bedragen mag dus niet minder zijn dan het minimumloon. Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk. Hier trekken we volgens voorschrift van de belastingdienst de loonbelasting vanaf. Maar wat is gelijkwaardig werk? Werknemers die hetzelfde werk in dezelfde functie doen, doen gelijkwaardig werk. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven. Werk SZW @ LoopbaanInformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over o. De premieberekening is in de nieuwe werkwijze zeer eenvoudig.

Over dit aanvullend loon moeten belasting en premies worden ingehouden. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. Zowel het verzekerd loon als het belastbaar loon kennen uitzonderingen. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd.

Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Maar ook verschillend werk in verschillende functies kan gelijkwaardig zijn. Voor mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien bestaat een garantie op een minimuminkomen. Daarom rekenen we ook het loon in natura tot het verzekerd loon. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. Hier vind je onafhankelijke informatie en goede voorlichting. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar. Laten we daarom bij alle componenten in detail stilstaan. Nadat je je prioriteiten in kaart hebt gebracht, kun je je voorbereiden op het daadwerkelijke gesprek.