Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting
Algemene heffingskorting - Deze groep wordt verplicht alsnog de heffingskorting aan te vragen. Wellicht dat dit allerlei oorzaken heeft die in het verleden liggen, bv. Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting... meer

Polisdesk Nederland, Verzekeringen, Hypotheken, Beleggen, Kredieten, Sparen
Verzekering opstal - Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek. Maar mensen die er nog nooit zijn geweest weten niet wat ze missen. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen... meer

Diverse posten kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden
Belastbaar inkomen - Er wordt alleen gepraat over je inkomen invullen zoals deze op je jaaropgave vermeld staat. Je jaaropgave zoals deze door je werkgever wordt verstrekt heeft uiteraard geen hypotheekrente... meer

Dit hoofdstuk geldt op enigszins vergelijkbare wijze als een werkgever een ingeleende kracht aansprakelijk stelt voor schade die deze kracht de werkgever toebracht (7
Werkgever - Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden... meer


De aangifte omzetbelasting komt met name via boekhoudpakketten tot stand.

Aangifte Loonbelasting

Ziet u er ook zo tegenop? Uw belastingaangifte is immers een ingewikkelde en tijdrovende zaak. Denkt u in aanmerking te komen voor één van de hierboven genoemde regelingen, leg dit dan eerst voor aan de belastingdienst. De belastingdienst stuurt alleen nog een schriftelijke uitnodiging om aangifte te doen. Aptroot zal morgen een motite indienen waarin het het kabinet oproept de verplichting uterlijk op 1 juli aanstaande ongedaan te maken voor het mkb. De ingehouden loonbelasting en premies worden periodiek betaald aan de belastingdienst. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De fiscus stuurt u een schriftelijke en elektronische uitnodiging om aangifte te doen. De papieren aangiften zijn definitief verleden tijd. Hij zal op 17 januari ook een tweetal andere moties indienen. Vervolgens worden de loonbestanddelen behandeld die in beginsel niet tot het loon inkomen worden gerekend 4.

De aangifte omzetbelasting komt met name via boekhoudpakketten tot stand. Hoe u dat doet leest u in het dossier 'digitaal archiveren'. Zo nodig zal de fractie zelf een initiatiefwet indienen. Elders wordt nader ingegaan op de fiscale aspecten die spelen bij kinderopvang 7. Juist voor startende ondernemers is "een goed begin het halve werk". In dat geval kunt u slechts uitstel krijgen voor het deel van de teruggaaf omzetbelasting dat na afboeking gebruikt kan worden. Dit hoofdstuk gaat nader in op loonbestanddelen die in beginsel wel tot het loon gerekend worden 4. De regeling geldt voor maximaal 120 maanden inclusief verlenging. Lees de voorwaarden voor het inhuren van personeel rustig na. Bovenstaande opdrachten worden uiteraard uitgevoerd op basis van de door u aangeleverde informatie. Het is dan wel zo handig zelf ook een digitaal archief aan te leggen. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.