Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Arbeidsconflicten kunnen op diverse manieren worden opgelost
Op staande voet ontslag - Kan de werkgever een werknemer van de een op de andere dag op straat zetten als hij genoeg van hem heeft? Of kan de werknemer opstappen op het moment dat het werk of zijn baas hem te veel wordt? Het kan, zij het onder bepaalde voorwaarden... meer

Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen
Recht Van Vruchtgebruik - De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1989, nr. De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. Als u geen testament heeft, dan erven volgens het Nederlands erfrecht uw partner en kinderen... meer

Bij een cascowoning wordt alleen de dragende constructie opgeleverd
Cascowoning - CascowoningDe dragende constructie wordt opgeleverd. Een persoon of bedrijf met een vordering op een andere persoon of ander bedrijf. Cascowoning de dragende constructie wordt opgeleverd... meer

Het eigenwoningforfait is een bepaald percentage van de WOZ-waarde
Eigenwoningforfait - Initiatiefvoorstel-Hillen inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld 28. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet het eigenwoningforfait opgeteld worden bij uw inkomen... meer


Dat hangt af van het belasting percentage waar je word aangeslagen.

Belasting Consulent

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Je moest eens weten hoevaak ik belasert ben op diverse tereinen. Ik vraag me ineens af of je als je af en toe een nest fokt, je de opbrengst dan ook aan de belasting op moet geven.

Kan de belastingdienst dit eigelijk makkelijk achterhalen aan de hand van de stamboomaanvragen ? Dus bijv. Toen ik nog alleen woonde in mijn huurhuisje deed ik het ook altijd zelf. Dat hangt af van het belasting percentage waar je word aangeslagen. Dat moet je dus wel, ook al weet jij heel goed dat je het ongestraft kunt laten. Als je meer dan 20 pups per jaar fokt, cq meer dan 2 nesten, dan wordt het als beroepsmatig gezien en moet je het opgeven aan de belasting. Pobeer eerst de nieuwe bril vergoed te krijgen bij je zorgverzekering. Deze richtlijn komt uit het honden en katten besluit en heeft met de belastingdienst niets te maken. Ik ken meerdere fokkers die meer dan 2 nesten per jaar hebben of rond de 20 pups zitten en geen afgifte bij de belastingdienst doen. Alles wat je boven de drempel komt krijg je een deel terug. Ik zat me af te vragen waarom fokkers over het algemeen contact willen hebben en niet via de rekening.