Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Velen hebben een spaarverzekering afgesloten om de hypoteek te dekken
Levens verzekering - De verzekering keert uit wanneer de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Dit is een geruststellende gedachte in geval van beursfluctuaties zoals we in de afgelopen jaren hebben gezien... meer

In totaal zullen in verband met de claimemissie maximaal 6
Claimemissie - Zoals uit het bovenstaande blijkt ben ik niet van plan om de claimemissie indien dat al mogelijk zou zijn ongedaan te maken. Het is mij niet bekend hoe de besluitvorming in de raad van commissarissen is verlopen... meer

Het is dan zaak om de strategie op grond van die betere analyse aan te passen
Vrijheid van meningsuiting - Klokkenluiders worden vaak het slachtoffer van repressie en uitstoting vanuit de organisatie waarin zij werken. Wie een misstand constateert en wil wegnemen, doet er verstandig aan dit planmatig en met overleg aan te pakken... meer

Voor al uw verzekeringen, hypotheken, financieringen en pensioenen
Hypotheek verzekering - Voor al uw verzekeringen, hypotheken, financieringen en pensioenen. Selectief in Zorg is een landelijk werkend assurantiekantoor gespecialiseerd in zorg en inkomen. In het huidige klimaat is een optimale hypotheek welke aansluit op uw persoonlijke wensen, quarisico en maandlasten, een belegging waar veel mensen te weinig aandacht aan besteden... meer


Daarom rekenen we ook het loon in natura tot het verzekerd loon.

Belastbaar Loon Berekenen

Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt. Voor de werkgever maakt het in beginsel niet uit wie de premie betaalt. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt.

Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Laten we daarom bij alle componenten in detail stilstaan.