Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De werkgever bepaalt welke arbeid als passend kan worden beschouwd
Passende arbeid - .. meer

SalariŽring marktconform en uitstekende tantieme regeling
Tantieme - SalariŽring marktconform en uitstekende tantieme regeling. Deze bijzondere positie heeft ook consequenties voor uw pensioen. Bij het solliciteren alle eventuele vorige banen als arbeidservaring mee laten nemen... meer

Ruim de helft van alle verzekerden die vorig jaar in het ziekenfonds zaten, krijgt geld terug van de zogeheten no-claim
Liberaal ziekenfonds - Ruim de helft van alle verzekerden die vorig jaar in het ziekenfonds zaten, krijgt geld terug van de zogeheten no-claim. Inzamelingsaktie slachtoffers zeebeving alleen goederen ... meer

Het belangrijkst bij de juiste keuze van een hypotheek zijn de fiscale aspecten
Wat Is Huurwaardeforfait - Voor de eerste eigen woning is Box I van toepassing, omdat daar het inkomen uit werk en wonen in belast wordt. Dit staat bekend als de zogenaamde bijleenregeling. Voor verhuizing naar een huurhuis geldt hetzelfde als voor verhuizing naar een goedkoper huis... meer


Daardoor ontstaan verschillende vormen van de zorgverzekering.

Ziekenfondsverzekering en particuliere verzekeringen komen te vervallen. Overname van dit artikel is toegestaan onder vermelding van de bron. Als u zich wilt verzekeren voor alternatieve zorg, dan kunt u dit doen via een aanvullende verzekering. Meer hierover kunt u lezen in de brief en brochures van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS die gedurende de gehele maand juli huis aan huis is verspreid. Als u nu geen aanvullende verzekering heeft, is uw zorgeverzekeraar niet verplicht om u een aanbod te doen voor een aanvullende verzekering, of om u voor zo'n aanbod te accepteren. Lees meer over de veranderingen in het zittend ziekenvervoer. Nee, in de nieuwe situatie verdwijnen de wettelijke bijdragen.

Een verzekeraar is niet verplicht om zowel een naturapolis als een restitutiepolis aan te bieden. Verzekeraars kunnen zelf bepalen welke vorm zij u aanbieden. Zelfstandig ondernemers krijgen een aanslag van de Belastingdienst. Maar uw premie is waarschijnlijk wel hoger, omdat de zorgverzekeraar geen contracten met de zorgaanbieders heeft gesloten. Ja, het is een beslissing die genomen is door de gekozen regering. Is uw vakantieverblijf camping, hotel, appartement etc. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

Zorgverzekeraars kunnen u een aanbod doen voor een eigen risico. Voor iedereen van 18 jaar en ouder vallen alleen specialistische behandelingen en een kunstgebit onder de dekking. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met het huidige ziekenfondspakket en omvat onder meer geneeskundige zorg, mondzorg en pharmaceutische zorg. Dit nog nader door de overheid in te vullen basispakket, zal in principe gelijk zijn aan het op het moment van invoering geldende ziekenfondspakket. Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit. Moeten kinderen onder de achttien jaar straks ook premie betalen?Moeten kinderen onder de achttien jaar straks ook premie betalen?Nee, zij betalen geen nominale premie. Ik ben verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, maar wil overstappen naar IZA. Het kan zijn†dat u meer moet betalen dan in de huidige situatie. De tandarts wordt volledig vergoed voor kinderen tot 18 jaar. Daarmee bent u in ieder geval voor een vast basispakket verzekerd. Indien uw huidige verzekeraar de door u gewenste polis niet aanbiedt, dan kunt u naar een andere verzekeraar gaan. Het ligt in de bedoeling om een no-claim regeling in te voeren.

Althans dat heeft de minister Hoogervorst aangegeven. De regering verwacht dat de premies zo rond de Euro 1. Derhalve komt er geen verdere korting voor gezinnen. Hiervan is sprake als de zorgverzekeraar geen afspraken met zorgaanbieders maakt. Zoals ook met sommige andere het geval is kunnen zogenaamde gemoedsbezwaarden vrijgesteld worden van de wettelijke verplichting om het standaardpakket af te nemen. Voor wie dit niet kan opbrengen komt er een compensatie in de vorm van een zorgtoeslag. Geen of een laag eigen risico behoedt u voor plotselinge hoge ziektekosten die u zelf moet betalen. Wilt u met een polis voor gecontracteerde zorg toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan kan het zijn dat u niet alles vergoed krijgt. Dat schrijft minister Hoogervorst VWS in een brief aan de Tweede Kamer.